Konkurs 02/05/2024

Konkurs 02/05/2024

Konkurs ofert na remont tarasu VI piętra budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 26 w Bielsku-Białej Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 26, taras VI piętra. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy 26 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis czynności do wykonania: Roboty są opisane w projekcie wykonawczym remontu…

Konkurs 01/05/2024

Konkurs 01/05/2024

Konkurs ofert na remont chodnika zlokalizowanego przy budynku M. Konopnickiej 24 w Bielsku-Białej Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Konopnickiej 24 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.”  w Bielsku-Białej.

Remont elewacji – zakończone prace

Remont elewacji – zakończone prace

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach zakończone zostały prace związane z remontem elewacji w jednej z zarządzanych przez nas nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Dębowej 1 w Bielsku-Białej. Przedstawiamy zdjęcia obrazujące stan sprzed remontu i efekt końcowy po remoncie. Zapraszamy do śledzenia aktualnej galerii, gdzie na bieżąco umieszczamy zdjęcia z zakończonych inwestycji.

Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż każdy właściciel, współwłaściciel, użytkownik nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek niezwłocznego złożenia informacji o liczbie osób w miesiącu, w którym wystąpiła zmiana. W związku z powyższym przypominamy o obowiązku aktualizacji oświadczeń w przypadku każdej zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu np. narodzin dziecka, wprowadzenia się nowego mieszkańca, zgonu mieszkańca. Jednocześnie nadmieniamy, że…

Podstawowe zasady oszczędzania ciepła

Podstawowe zasady oszczędzania ciepła

W celu skutecznego oszczędzania ciepła zastosuj się do poniższych zasad: 1. Reguluj temperaturę w pomieszczeniach; używaj zaworów termostatycznych, pozwalają one utrzymać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Należy zwrócić uwagę, aby zawór zawsze był odsłonięty. Pamiętaj, że zasłony, meble czy inne przedmioty mogą zakłócać jego działanie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że Urząd Miejski rozpoczął kontrole przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową segregację odpadów. Przypominamy, że stwierdzenie braku selektywnej zbiórki odpadów wiązać się będzie z naliczaniem przez Urząd Miejski opłaty w podwójnej wysokości dla wszystkich Mieszkańców danej nieruchomości. Zasady segregacji odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej:  https://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/

Konkurs nr 04/10/2023 – uwaga zmiana terminu składania ofert

Konkurs nr 04/10/2023 – uwaga zmiana terminu składania ofert

Konkurs ofert na roboty dekarskie i kominiarskie w budynkach zarządzanych przez ADEON Adres robót: Bielsko-Biała. Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowane przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis robót: usługi w zakresie drobnych prac dekarskich i kominiarskich: – uszczelnianie pokryć dachowych, – konserwacje obróbek blacharskich, – konserwacje i wymiany rynien i rur spustowych, –…

Nowy mural na elewacji zarządzanej przez nas nieruchomości

Nowy mural na elewacji zarządzanej przez nas nieruchomości

W ostatnich dniach zakończyły się prace nad nowym muralem zlokalizowanym na ścianie szczytowej nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej. Mural o tytule „Borowy” autora Marcina „Malika” Malickiego powstał we współpracy z Galerią Bielską BWA. Jest to kolejny mural dzięki któremu nasze miasto zyskało wartościową pracę w przestrzeni publicznej. Poniżej zdjęcia wykonane w trakcie powstawania…