Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż każdy właściciel, współwłaściciel, użytkownik nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek niezwłocznego złożenia informacji o liczbie osób w miesiącu, w którym wystąpiła zmiana. W związku z powyższym przypominamy o obowiązku aktualizacji oświadczeń w przypadku każdej zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu np. narodzin dziecka, wprowadzenia się nowego mieszkańca, zgonu mieszkańca. Jednocześnie nadmieniamy, że…

Konkurs 2/11/2023

Konkurs 2/11/2023

Konkurs ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w Bielsku-Białej. Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 39. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 39 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis czynności do wykonania:

Renowacja drzwi wejściowych – zakończone prace

Renowacja drzwi wejściowych – zakończone prace

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach zakończone zostały prace związane z renowacją drzwi wejściowych w jednej z zarządzanych przez nas nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 13 w Bielsku-Białej. Przedstawiamy zdjęcie obrazujące stan sprzed remontu i efekt końcowy po remoncie. Zapraszamy do śledzenia aktualnej galerii, gdzie na bieżąco umieszczamy zdjęcia z zakończonych inwestycji.

Konkurs nr 1/11/2023

Konkurs nr 1/11/2023

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Solnej 10 w Bielsku-Białej Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Solna 10. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Solnej 10 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis czynności do wykonania: – roboty opisane w przedmiarze robót (przedmiar zostanie przesłany na…

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że Urząd Miejski rozpoczął kontrole przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową segregację odpadów. Przypominamy, że stwierdzenie braku selektywnej zbiórki odpadów wiązać się będzie z naliczaniem przez Urząd Miejski opłaty w podwójnej wysokości dla wszystkich Mieszkańców danej nieruchomości. Zasady segregacji odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej:  https://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/

Nowy mural na elewacji zarządzanej przez nas nieruchomości

Nowy mural na elewacji zarządzanej przez nas nieruchomości

W ostatnich dniach zakończyły się prace nad nowym muralem zlokalizowanym na ścianie szczytowej nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej. Mural o tytule „Borowy” autora Marcina „Malika” Malickiego powstał we współpracy z Galerią Bielską BWA. Jest to kolejny mural dzięki któremu nasze miasto zyskało wartościową pracę w przestrzeni publicznej. Poniżej zdjęcia wykonane w trakcie powstawania…