Ogłoszenie

Informujemy, że Urząd Miejski rozpoczął kontrole przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową segregację odpadów.
Przypominamy, że stwierdzenie braku selektywnej zbiórki odpadów wiązać się będzie z naliczaniem przez Urząd Miejski opłaty w podwójnej wysokości dla wszystkich Mieszkańców danej nieruchomości.
Zasady segregacji odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej:  https://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/

Podobne wpisy