Awarie instalacji centralnego ogrzewania należy zgłaszać:

W budynkach podłączonych do sieci PK THERMA:
całodobowo pod numerem telefonu pogotowia PK THERMA 993.

W budynkach wyposażonych w indywidualne kotłownie gazowe:

W godzinach pracy ADEON:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 15.00
  • środa 8.00 – 16.00
  • piątek 8.00 – 14.00

bezpośrednio w siedzibie zarządcy lub telefonicznie pod numerami: 33 496 19 16 lub 33 496 19 20 lub +48 538 107 474.

W pozostałych terminach pod numerem telefonu:

  • +48 602 123 473,
  • +48 604 240 953.

Ważne informacje:

  • Dokonując zgłoszenia awarii należy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu), które w razie potrzeby mogą zostać udostępnione instalatorowi usuwającemu awarię.
  • W przypadku wystąpienia awarii w części instalacji stanowiącej instalację wewnętrzną lokalu, koszty usunięcia awarii poniesie jego właściciel.