Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż każdy właściciel, współwłaściciel, użytkownik nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek niezwłocznego złożenia informacji o liczbie osób w miesiącu, w którym wystąpiła zmiana. W związku z powyższym przypominamy o obowiązku aktualizacji oświadczeń w przypadku każdej zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu np. narodzin dziecka, wprowadzenia się nowego mieszkańca, zgonu mieszkańca. Jednocześnie nadmieniamy, że…

Konkurs 2/11/2023

Konkurs 2/11/2023

Konkurs ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w Bielsku-Białej. Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 39. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 39 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis czynności do wykonania:

Konkurs nr 1/11/2023

Konkurs nr 1/11/2023

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Solnej 10 w Bielsku-Białej Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Solna 10. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Solnej 10 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis czynności do wykonania: – roboty opisane w przedmiarze robót (przedmiar zostanie przesłany na…

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że Urząd Miejski rozpoczął kontrole przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową segregację odpadów. Przypominamy, że stwierdzenie braku selektywnej zbiórki odpadów wiązać się będzie z naliczaniem przez Urząd Miejski opłaty w podwójnej wysokości dla wszystkich Mieszkańców danej nieruchomości. Zasady segregacji odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej:  https://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/

Konkurs nr 04/10/2023

Konkurs nr 04/10/2023

Konkurs ofert na roboty dekarskie i kominiarskie w budynkach zarządzanych przez ADEON Adres robót: Bielsko-Biała. Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowane przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis robót: usługi w zakresie drobnych prac dekarskich i kominiarskich: – uszczelnianie pokryć dachowych, – konserwacje obróbek blacharskich, – konserwacje i wymiany rynien i rur spustowych, –…

Konkurs nr 03/10/2023

Konkurs nr 03/10/2023

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ADEON Adres robót: Bielsko-Biała. Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o.” w Bielsku-Białej Osoby posiadające uprawnienia elektryczne G1 (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” – pracowni­ków wykonujących pomiary) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w…

Konkurs nr 01/09/2023- uwaga zmiana terminu składania ofert i wykonania prac

Konkurs nr 01/09/2023- uwaga zmiana terminu składania ofert i wykonania prac

Konkurs ofert na remont schodów wejściowych budynku przy ul. Drobnej 14A w Bielsku-Białej Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Drobnej 14A. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Drobnej 14A reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o.” w Bielsku-Białej. Opis czynności do wykonania: Roboty są opisane w przedmiarze robót. Przedmiar robót przewiduje zastosowanie technologii tradycyjnej (płytki ceramiczne…