Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.adeon.com.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych na podst. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (dalej zwanego RODO) informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa, której jesteście Państwo członkami lub użytkownikami nieruchomości na podstawie innych tytułów jest administratorem danych osobowych, co oznacza, że w oparciu o umowy przetwarzania danych osobowych zawierane ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, firma  „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o. o.” w Bielsku-Białej, jako zarządca nieruchomości – zwana dalej Procesorem – odpowiada za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Dostęp do Państwa danych otrzymują wyłącznie osoby upoważnione przez Procesora. Osoby upoważniane składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia przez Procesora, jak i po jego ustaniu (art. 28 ust.3 lit.b / RODO). W niezbędnym zakresie Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane tak zwanym Podprocesorom na podstawie odrębnych umów podpowierzenia danych, zawieranych z podwykonawcami. Każdy podwykonawca powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych, jakie zostały nałożone na Procesora (art. 28 ust. 4 RODO).

Informujemy ponadto, że nowe przepisy dają Państwu prawo kontroli nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zarówno przez Wspólnotę Mieszkaniową, jak i przez Procesora. Przepisy te przyznają również Państwu dodatkowe uprawnienia, w porównaniu z dotychczasową ustawą o ochronie danych osobowych, o których zostaniecie Państwo powiadomieni w odrębnej informacji macierzystej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Polityka cookies serwisu www.adeon.com.pl

 1. Niniejszy Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, m.in. pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer, ewentualnie inne potrzebne informacje.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca Serwisu, mogą to być również podmioty z nim współpracujące. Wydawcą niniejszego Serwisu jest: „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o. o.”, ul. Partyzantów 44, 43-300 Bielsko-Biała.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu lub po odświeżeniu Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych informacji.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wyszukaj na naszej stronie

Logowanie do systemu e-wspólnota

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com