W dniu 22 marca 2016 roku na Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały zmieniające sposób segregacji odpadów na terenie Bielska-Białej.

Od 1 lipca 2016 roku w Bielsku-Białej obowiązywać będą następujące nowe zasady segregacji odpadów:

1. Szkło opakowaniowe (butelki i słoiki po napojach i żywności oraz opakowania szklane po kosmetykach i chemii gospodarczej) będzie zbierane oddzielnie. Nie będzie można wrzucać go do odpadów SUCHYCH! 
Takiego szkła n
ie należy tłuc przed wrzuceniem do worka. Wyrzucane opakowania szklane, powinny być czyste, bez zakrętek, obręczy, kapsli, czy korków.

2. Nie wolno do odrębnych pojemników na szkło wyrzucać: porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego, szkła stołowego, fajansu, szkła okularowego. Te odpady, tak jak do tej pory, należy wrzucać do odpadów SUCHYCH.
Do PSZOK (ul. Krakowska315d oraz ul. Straconki 1 (koło Gemini Park)) należy oddawać szyby okienne, lustra i inne odpady niebezpieczne typu lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, żarówki, reflektory, ekrany oraz szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałą zawartością.

3. Szkło będzie odrębnie gromadzone w pojemnikach typu dzwon lub pojemnikach 120 l. Informacje o sposobie gromadzenia odpadów szklanych na Państwa nieruchomości, zostały przekazane w formie ogłoszeń na klatce schodowej.

Zaznaczamy, że od 1 lipca 2016 r. w przypadku wyrzucenia do pojemników na SUCHE szkła opakowaniowego, odpady takie będą traktowane jako zmieszane, co może spowodować naliczenie przez Urząd Miejski wyższych opłat za wywóz odpadów, w związku z brakiem segregacji.

 

Jeżeli mają natomiast Państwo problem jak postąpić z konkretnym odpadem, pomocny będzie Internetowy Segregator Odpadów dostępny na stronach SUEZ Bielsko-Biała S.A.

 

INTERNETOWY SEGREGATOR ODPADÓW

 

Więcej informacji dot. segregowania odpadów oraz zasad dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującymi na terenie gminy Bielsko-Biała dostępnych jest na stronie internetowej czystemiasto.bielsko-biala.pl

Poniżej przedstawiamy link do strony SUEZ Bielsko-Biała S.A. na której znajduje się harmonogram odbioru odpadów komunalnych w tym odpadów wielkogabarytowych

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

JAK KORZYSTAĆ Z HARMONOGRAMU:
1. Celem wybrania nieruchomości należy wpisać ulicę, a następnie numer budynku.
2. W przypadku komór śmieciowych współużytkowanych przez kilka budynków w wykazie może być wykazany adres tylko jednego z budynków współużytkujących komorę śmietnikową.
3. W przypadku frakcji szkło dla nieruchomości korzystających z tzw. dzwonów, terminy wywozów nie są określone w ww. harmonogramie.

UWAGA!

1. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach obowiązujących opłat dotyczy wywozów w wyznaczonych w ww. harmonogramie terminach (cztery razy w roku).
2. W pozostałych terminach odpadów wielkogabarytowych nie wolno wystawiać pod komory śmietnikowe.

3. Odpady budowlane (gruz itp.) oraz zużyty sprzęt RTV i AGD nie stanowią ww. odpadów wielkogabarytowych. Powinny być przez ich wytwórców wywiezione we własnym zakresie.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com