HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Celem wybrania nieruchomości należy wpisać ulicę, a następnie numer budynku.
2. W przypadku komór śmieciowych współużytkowanych przez kilka budynków w wykazie może być wykazany adres tylko jednego z budynków współużytkujących komorę śmietnikową.
3. W przypadku gdy z danej komory śmietnikowej korzystają lokale użytkowe mogą pojawić się dwa numery klienta do wyboru, jeden z nich dotyczy lokali mieszkalnych. 

INTERNETOWY SEGREGATOR ODPADÓW
Aby uzyskać informację do jakiej frakcji należy dany odpad, należy wpisać na stronie Segregatora Odpadów jego nazwę.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2018 r. FRAKCJE ODPADÓW 

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE  OGÓLNE:
1. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach obowiązujących opłat dotyczy wyłącznie wywozów w wyznaczonych w harmonogramie terminach (cztery razy w roku). W pozostałych terminach odpadów wielkogabarytowych nie wolno wystawiać pod komory śmietnikowe. 
2. Nie stanowią ww. odpadów wielkogabarytowych następujące rodzaje odpadów:
- odpady remontowe, budowlane itp.,
- elektrośmieci (zużyty sprzęt RTV i AGD),
- opony,
- odpady wielkogabarytowe,
- chemikalia, baterie, leki, itp.,
- odpady problemowe (sprzęt sportowy, walizki, parasole itp.),
- szyby, okna, lustra, witraże.
Powinny one być przez ich wytwórców wywiezione we własnym zakresie do PSZOK przy ul. Krakowskiej 315D lub ul. Straconki 1 (bądź do innych wyznaczonych w mieście punktów lub oddane w trakcie organizowanych przez gminę Bielsko-Biała dodatkowych zbiórek).

3. Worki na odpady zielone są obecnie odbierane raz w miesiącu (w dniu wskazanym dla danej nieruchomości w harmonogramie), nie jak wcześniej z odpadami mokrymi.

 

Więcej informacji dot. segregowania odpadów oraz zasad dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującymi na terenie gminy Bielsko-Biała dostępnych jest na stronie internetowej czystemiasto.bielsko-biala.pl.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com