Na rynku sprzedawanych jest obecnie wiele produktów, określanych mianem drzwi łazienkowych (wyposażonych w nawiewy). Niestety wiele z tych produktów nie jest tak naprawdę drzwiami łazienkowymi. Drzwi wyposażone w tuleje wentylacyjne (Rys. 1) mimo iż często są sprzedawane właśnie jako łazienkowe, w rzeczywistości na ogół nimi nie są. Jeżeli sprawdzą Państwo ich dokumentację techniczną przygotowaną przez producenta, to zapewne znajdzie się tam zapis "drzwi wewnętrzne z wentylacją" czy podobny, a nie stwierdzenie, że są to "drzwi łazienkowe".

Drzwi łazienkowe charakteryzują się tym, że muszą posiadać otwory nawiewne, których powierzchnia jest szczegółowo określona przez przepisy prawa. § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyraźnie stwierdza:

"Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza".

Taki przekrój ma zapewnić przepływ powietrza wystarczający tak do zapewnienia prawidłowej wentylacji, jak i prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych, które często znajdują się w łazienkach.

Większość tzw. drzwi łazienkowych posiada 3 - 5 tulei wentylacyjnych (Rys. 1) lub minimalne podcięcie od dołu (Rys. 2). To za mało aby zapewnić odpowiednią powierzchnię wentylacyjną.

Jedna tuleja wentylacyjna posiada powierzchnię ok. 10 cm2, co oznacza, że w prawdziwych drzwiach łazienkowych powinno być ich aż 22! Podcięcie drzwi też nie zawsze gwarantuje właściwą powierzchnię. Zakładając, że standardowe drzwi mają szerokość 80 cm, a podcięcie ma 70 cm szerokości to powinno ono posiadać wysokość ok. 3 cm. Daje to wprawdzie 210 cm2, ale dolna krawędź drzwi musi przecież znajdować się trochę ponad podłogą, a ten prześwit też możemy zaliczyć do powierzchni wentylacyjnej (zakładając, że nie montujemy progu!). Może być zatem możliwa sytuacja, że drzwi wyposażone w nieco mniejsze podcięcie i kilka tulei, spełnią normy określone w przepisach. Należy się jednak upewnić przed zakupem. Pamiętać też należy, że w przypadku kratek (Rys. 3) powierzchnia 220 cm2, to powierzchnia netto - czyli powierzchnia samych otworów bez kratownic.

 

 

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com