Na rynku sprzedawanych jest obecnie wiele produktów, określanych mianem drzwi łazienkowych (wyposażonych w nawiewy). Niestety wiele z tych produktów nie jest tak naprawdę drzwiami łazienkowymi. Drzwi wyposażone w tuleje wentylacyjne (Rys. 1) mimo iż często są sprzedawane właśnie jako łazienkowe, w rzeczywistości na ogół nimi nie są. Jeżeli sprawdzą Państwo ich dokumentację techniczną przygotowaną przez producenta, to zapewne znajdzie się tam zapis "drzwi wewnętrzne z wentylacją" czy podobny, a nie stwierdzenie, że są to "drzwi łazienkowe".

Drzwi łazienkowe charakteryzują się tym, że muszą posiadać otwory nawiewne, których powierzchnia jest szczegółowo określona przez przepisy prawa. § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyraźnie stwierdza:

"Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza".

Taki przekrój ma zapewnić przepływ powietrza wystarczający tak do zapewnienia prawidłowej wentylacji, jak i prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych, które często znajdują się w łazienkach.

Większość tzw. drzwi łazienkowych posiada 3 - 5 tulei wentylacyjnych (Rys. 1) lub minimalne podcięcie od dołu (Rys. 2). To za mało aby zapewnić odpowiednią powierzchnię wentylacyjną.

Jedna tuleja wentylacyjna posiada powierzchnię ok. 10 cm2, co oznacza, że w prawdziwych drzwiach łazienkowych powinno być ich aż 22! Podcięcie drzwi też nie zawsze gwarantuje właściwą powierzchnię. Zakładając, że standardowe drzwi mają szerokość 80 cm, a podcięcie ma 70 cm szerokości to powinno ono posiadać wysokość ok. 3 cm. Daje to wprawdzie 210 cm2, ale dolna krawędź drzwi musi przecież znajdować się trochę ponad podłogą, a ten prześwit też możemy zaliczyć do powierzchni wentylacyjnej (zakładając, że nie montujemy progu!). Może być zatem możliwa sytuacja, że drzwi wyposażone w nieco mniejsze podcięcie i kilka tulei, spełnią normy określone w przepisach. Należy się jednak upewnić przed zakupem. Pamiętać też należy, że w przypadku kratek (Rys. 3) powierzchnia 220 cm2, to powierzchnia netto - czyli powierzchnia samych otworów bez kratownic.

 

 

 

W związku z licznymi odnotowanymi na terenie Bielska-Białej przypadkami zatruć tlenkiem węgla (czadem), pragniemy przypomnieć Państwu o najbardziej podstawowych zasadach bezpieczeństwa korzystania z urządzeń grzewczych, gazowych oraz przewodów kominowych.

 1. Zapewnienie stałego dopływu powietrza.
  Niezbędne jest zapewnienie dopływu powietrza do lokalu tak z zewnątrz, jak i do pomieszczeń wewnątrz lokalu, gdzie znajdują się urządzenia z otwartą komorą spalania. Zaznaczmy że dopływ powietrza odbywa się głownie przez okna i otwory nawiewne w drzwiach (dot. głownie drzwi łazienkowych). Stąd zasadne jest stosowanie mikrouchyłów w oknach, nawiewników okiennych, kratek w drzwiach łazienkowych o pow. co najmniej 220 cm2.
 2. Zapewnienie stałego odpływu zużytego powietrza.
  Należy pamiętać, że bez dopływu powietrza (patrz pkt 1) nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, gdyż brak napływu powietrza do lokalu wstrzymuje odpływ powietrza i spalin z lokalu przez przewody kominowe (dymowe, spalinowe albo wentylacyjne).
  Celem zapewnienia odpływu zużytego powietrza (przez przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe) przeprowadzane są na zlecenie zarządcy czyszczenia przewodów kominowych jak i ich przeglądy. Należy także zwrócić uwagę, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (ani nie montować w nich wyciągów mechanicznych, które mogą spowodować zasysanie powietrza przez przewody dymowo-spalinowe!). Jeżeli przez kratkę napływa zimne powietrze prosimy zgłosić ten fakt zarządcy, a nie zaklejać kratki.
 3. Stosowanie się do zaleceń kominiarskich.
  Przeprowadzone kontrole kominiarskie mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa. Przeprowadzane są raz w roku dlatego prosimy o obecnność w terminach przeglądów - związane z tym niedogodności zrekompensuje z pewnością poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest również zastosowanie się do ewentualnych zaleceń, które otrzymują Państwo w protokole z kontroli.
 4. Właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych, kuchenek gazowych i przepływowych podgrzewaczy wody (tzw. junkersów).
  Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędny jest właściwy montaż i dobór urządzeń grzewczych jak i ich użytkowanie zgodnie z instrukcją. Konieczne są również okresowe kontrole i czyszczenia. Każda ingerencja w przewody kominowe czy zmiana sposobu ogrzewania wymaga uzgodnienia z właścicielem (zarządcą) nieruchomości.

Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że ok. 95% przypadków nieprawidłowego działania przewodów kominowych prowadzących do wypadków, spowodowane jest właśnie brakiem lub niewystarczającą ilością napływającego do lokalu powietrza (nadmiernym uszczelnianiem lokali).

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej jak i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com