Konkurs ofert na naprawę schodów wejściowych i spoczników do budynku przy ul. Jaworowej 16a oraz na naprawę tarasu przy ul. Jaworowej 16a.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, zainteresowane wykonaniem:

a) remontu schodów do I i II klatki schodowej w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- usunięcie płytek ceramicznych i zaprawy klejowej (wywóz gruzu),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie spoczników, stopni, podstopnic w technologii lanego lastrika,

- demontaż i ponowny montaż poręczy,

- zapewnienie możliwości komunikacji na czas prowadzenia prac,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

b) remontu tarasu przy lokalu nr 4 (od frontu budynku) w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- demontaż i ponowny montaż posadzki z płytek lastiko i żwiru,

- naprawę wylewki betonowej, wykonie odpowiedniego spadku (1,5-2%), przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania tarasu,

- ewentualny demontaż i ponowny montaż poręczy,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

proszone są o złożenie w terminie do 21.03.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym (z wyszczególnieniem kosztów materiałów i robocizny) z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Preferowane są oferty obejmujące równoczesne wykonywanie prac.

 

Pożądany termin realizacji: kwiecień – maj 2018r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: witkowski@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na wykonanie monitoringu oraz montaż anteny zbiorczej w budynku przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym:

1) wykonanie monitoringu – montaż 4 kamer z wpięciem do istniejącej instalacji,

2) montaż anteny zbiorczej z podłączeniem do istniejącej instalacji

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji kwiecień – maj 2018r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie załączonego przedmiaru robót

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji kwiecień – maj 2018 r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załącznik: przedmiar

Konkurs ofert na remont werandy w budynku przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym remont i konserwację drewnianej werandy oraz konserwację i malowanie drzwi wejściowych i drzwi wahadłowych

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji marzec – kwiecień 2018 r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót malarskich proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym:

1) malowanie klatki schodowej wraz z położeniem siatki na ścianach i płyty gipsowej na suficie,

2) odświeżenie ścian w korytarzu piwnicznym wraz z konserwacją i malowaniem drzwi wejściowych zewnętrznych

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji: marzec – kwiecień 2018 r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com