Konkurs ofert na remont więźby dachowej i w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komorowickiej 4 w Bielsku-Białej.

 

Opis robót:

Zakres robót został szczegółowo opisany w dokumentacji „Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego drewnianej więźby wraz z podaniem sposobu jej naprawy” autorstwa Pracowni projektowej architektoniczno – konstrukcyjnej inż. Czesław Szymanek oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ciesielskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją techniczną oraz złożenie w terminie do 15.06.2021 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej,

- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na analogiczne prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Pożądany termin realizacji: lato - jesień 2021 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com