Konkurs ofert na remont kominów w budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Dębowa 2

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dębowej 2 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Remont lub rozbiórka kominów ponad dachem (w przypadku poszczególnych kominów ostateczny rodzaj robót zleżeć będzie od ekonomicznej opłacalności prac – remont lub rozbiórka:

Zakres prac – remont:

- zbicie uszkodzonych tynków (100%),

- ocieplenie styropianem (3cm),

- wykonanie zaprawy klejowej na siatce,

- malowanie,

- wykonanie obróbki blacharskiej komina,

- wykonanie i montaż czapy kominowej z blachy powlekanej,

Zakres prac – rozbiórka:

- rozbiórka komina poniżej dachu(ok. 1 m poniżej dachu),

- zaślepienie przewodów kominowych,

- uzupełnienie pokrycia dachu (dachówka karpiówka) i ewentualnych elementów więźby dachowej,

- ewentualnie wyprowadzenie przewodu kominowego (spalinowy lub dymowy) ponad dach biegnącego w miejscu rozebranego komina (długość przewodu ok. 2 m), przewodem ocieplanym ze stali, zwieńczenie przewodu kapturkiem (w razie konieczności w indywidualnym przypadku zastosowanie innej nasady);

szczegółowe zestawienie zakresu prac w Formularzu cenowym (do pobrania).

2. Uporządkowanie po robotach

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 26.04.2021 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny na Formularzu cenowym,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: 2021 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com