Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Lipnickiej 19 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 19

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lipnickiej 19 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz obróbkami i rynnami

- ocena stanu łat i ewentualna wymiana części łat (alternatywnie wymiana łat na pełne deskowanie),

- ocena stanu technicznego konstrukcji oraz ewentualna wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcji,

- ocena stanu ocieplenia oraz ewentualna wymiana części ocieplenia,

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z kompletem obróbek blacharskich, śniegołapów i ław kominiarskich,

- zabezpieczenie przyległego terenu przed spadającymi przedmiotami,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

Oferent winien zaproponować w ofercie rodzaj nowego pokrycia dachu.

 Powierzchnia dachu: około 450 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 28.02.2021 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 mb elementów konstrukcji (krokwi),

- ceny jednostkowej wymiany 1 mocieplenia,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 60 miesięcy,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca września 2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com