Konkurs ofert na remont dachu budynku przy pl. Opatrzności Bożej 20 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 20

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl. Opatrzności Bożej 20 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót (szczegóły zgodnie z projektem budowlanym z dnia 30.01.2020 r. - dostępny na prośbę mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

- zabezpieczenie placu budowy,

- demontaż poszycia dachu i więźby dachowej,

- wykonanie wieńców,

- wykonanie więźby dachowej,

- wykonanie pokrycia dachu (cenę podać w wariantach: blacha stalowa powlekana, blacha tytanowo-cynkowa – kolor grafit),

- montaż obróbek blacharskich ścian szczytowych,

- montaż rynien,

- odtworzenie pomieszczeń gospodarczych na poddaszu,

- wywóz materiałów z rozbiórki uprzątnięcie nieruchomości.

Powierzchnia dachu: około 254 m2

Budynek położony w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlano-dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 15.07.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- wykazu materiałów (elementy pokrycia dachu, rynny).

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com