Konkurs ofert na remont drzwi wejściowych do budynku (frontowych) przy ul. K. Pułaskiego 13 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. K. Pułaskiego 13

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. K. Pułaskiego 13 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

WARIANT 1:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- renowacja istniejących drzwi i framugi; usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnianie ubytków, szpachlowanie, malowanie (kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki – sprawdzić przy usuwaniu starych powłok), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem, ewentualna wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

WARIANT 2:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- wykonanie nowych drzwi; konstrukcja drewniana z zachowaniem istniejących podziałów, kolorystyka – kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki (sprawdzić przy demontażu starych drzwi), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem; szklenie w postaci pakietów szyb zespolonych, wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach;

WARIANT 3:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- wykonanie nowych drzwi; konstrukcja drewniana podział skrzydeł 1/3 do 2/3 szerokości drzwi – podziały szklenia nawiązujące do obecnych, kolorystyka – kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki (sprawdzić przy demontażu starych drzwi), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem; szklenie w postaci pakietów szyb zespolonych, wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

 

Oferty można składać na wszystkie warianty jak tez pojedyńczo.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 10.07.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com