Konkurs ofert na remont komina w budynku przy ul. Głowackiego 5 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Głowackiego 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Głowackiego 5 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- usunięcie starych tynków (w miarę potrzeb),

- wykonanie nowych tynków (akrylowe na styropianie 3 cm) wraz z kolorystyką ok 6 m2,

- wykonanie czapy kominowej (blacha) ok. 3 mb, z przełożeniem nasad,

- ewentualne wykonanie nowych obróbek blacharskich,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

W zał. zdjęcie komina:

 

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 10.07.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com