Konkurs ofert na remont elewacji frontowej (bez stolarki okiennej) budynku przy Wyspiańskiego 19 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 19

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 19 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót (szczegóły zgodnie z projektem budowlanym z czerwca 2014 r. - dostępny na prośbę mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

- zabezpieczenie miejsca prac,

- uzgodnienie zajęcia pasa drogowego,

- usunięcie odspojonych tynków,

- oczyszczenie murów,

- uporządkowanie kabli na elewacji,

- wykonanie tynków wraz z kolorystyką,

- uprzątnięcie miejsca prac po ich zakończeniu.

Dopuszczalne jest złożenie oferty na inny system tynków – należy podać rodzaj(producenta), a także zamienną kolorystykę wg wzornika.

Budynek w ewidencji obiektów zabytkowych.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót, zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 10.07.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com