Konkurs ofert na remont schodów na taras i renowację podbitki dachu budynku przy ul. Sikornik 12B w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Sikornik 12B

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sikornik 12B reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż istniejącej nawierzchni schodów na taras,

- wykonanie napraw podłoża z żelbetu wraz z izolacją p.wilgociową,

- ponowny montaż nawierzchni schodów z płytek lastryko antypoślizgowych,

- impregnacja nawierzchni schodów,

- montaż rusztowań,

- renowacja podbitki dachu oraz drewnianej okładziny elewacji,

- demontaż rusztowania,

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca października 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com