Konkurs ofert na remont elewacji północnej i wschodniej budynku przy ul. Sło­wackiego 11 w Bielsku-Białej

ZMIANA TERMINÓW

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 11

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słowackiego 11 repre­zentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i ko­lorystyki elewacji północnej i wschodniej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 11 autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, kwiecień 2016.

Projekt i przedmiar robót są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w for­mie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 260 m2

Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (chodnik przy ul. Modrzewskiego). Po stronie Wykonawcy jest opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowa­dzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 30.11.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2021 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com