Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Zamoyskiego 10 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Zamoyskiego 10

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamoyskiego 10 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

- wymiana GLZ budynku, zabezpieczenia i rozdzielni głównej wraz z wyłącznikiem pożarowym;

- wymiana WLZ do mieszkań wraz podłączeniem do instalacji w mieszkaniach, WLZ do mieszkań 3-fazowe;

- wymiana rozdzielnic licznikowych wraz ze zgrupowaniem liczników;

- wymiana obwodów administracyjnych klatka schodowa i piwnica;

- wymiana oświetlenia klatki schodowej (źródła światła LED wraz z czujnikami zmierzchowo-ruchowymi;

- wymiana oświetlenia piwnicy (źródła światła LED, wyłączniki wtynkowe);

- wykonanie instalacji uziemienia ochronnego;

- wykonanie instalacji domofonowej;

- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej (schemat jednokreskowy);

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących, demontażowych i porządkowych

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich  zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 15.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: lipiec - sierpień 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com