Konkurs ofert na remont elewacji zachodniej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Warszawska 1

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warszawskiej 1/Piastowskiej 2 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i docieplenia elewacji od strony podwórza w budynku mieszkalno-usługowym” autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, 15.12 2013. oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 300 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 31.05.2020 r. ofert przygotowanych na bazie przesłanego projektu z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Uwaga: przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy

 

Pożądany termin wykonania robót: do 15 listopada 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com