Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 59

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych balkonów oraz obróbek blacharskich.

- skucie odparzonych tynków od spodu balkonów.

- uprzątnięcie i wywózka materiałów z rozbiórki.

- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej, nowych obróbek blacharskich oraz posadzki

- wykonanie nowych tynków od spodu balkonów oraz pomalowanie spodów balkonów farbą silikonową

- oczyszczenie ze starej farby oraz ponowne pomalowanie balustrad balkonowych.

- montaż i demontaż rusztowania.

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem części budynku nie podlegających robotom remontowym.

- uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem odpadów.

Oferent winien zaproponować w ofercie rodzaj izolacji przeciwwilgociowej oraz posadzki.

Szacunkowy obmiar: 3 balkony, każdy o wymiarach 3,70 x 1,40 m

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót posadzkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.12.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 mb elementów konstrukcji (krokwii),

- ceny jednostkowej wymiany 1 m2 ocieplenia,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca czerwca 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com