Konkurs ofert na remont 3 balkonów na elewacji tylnej budynku przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich, izolacyjnych i wykończeniowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 16.09.2019 ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót bez warstwy wykończeniowej,

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

 

Pożądany termin wykonania robót: IV kwartał 2019 lub II kwartał 2020

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Szczegółowy Opis robót

 

Zakres: Remont balkonów

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych balkonów oraz obróbek blacharskich.

2. Skucie odparzonych tynków od spodu balkonów.

3. Uprzątnięcie i wywózka materiałów z rozbiórki.

4. Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych obróbek blacharskich.

5. Wykonanie nowych tynków od spodu balkonów.

6. Wykonanie nowych warstw dociskowych na izolacji przeciwwilgociowej wraz z pielęgnacją zaprawy.

7. Pomalowanie spodów balkonów farbą silikonową.

8. Oczyszczenie ze starej farby oraz ponowne pomalowanie balustrad balkonowych.

9. Montaż i demontaż rusztowania.

10. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem części budynku nie podlegających robotom remontowym.

11. Uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem odpadów.

 

Szacunkowy obmiar robót: 3 balkony, każdy o wymiarach ok. 3,0 x 1,1 m

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy.

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem zaawansowania robót.

Dokumentacja zdjęciowa dostępna mailowo na prośbę.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com