Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania:

1. Roboty określone w przedmiarze robót.

2. Montaż i demontaż niezbędnych urządzeń zabezpieczających.

3. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.

4. Uporządkowanie po robotach

 

Roboty będą realizowane na podstawie projektu remontu, docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 28 – autor: Joanna Srokosz. Projekt dostępny na żądanie w siedzibie „Adeon” sp. z o.o.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 07.06.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót,

- osoby kierującej robotami

 

Pożądany termin wykonania robót: III kwartał 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

Przedmiar robót

Wzór umowy