Konkurs ofert na remont elewacji frontowej budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej (PONOWIONY + DRUGA AKTUALIZACJA PRZEDMIARU)

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis czynności do wykonania:

1. Roboty określone w przedmiarze robót (do pobrania).

2. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.

3. Uporządkowanie po robotach

Powierzchnia elewacji frontowej: około 400 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 31.03.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

 

Pożądany termin wykonania robót: od czerwca do września 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: mogilnickiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.