Konkurs ofert na konserwację pokrycia dachu budynku przy ul. Konopnickiej 27 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Konopnickiej 27

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Konopnickiej 27 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Oczyszczenie i odtłuszczenie istniejącego pokrycia.

2. Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów pokrycia (skorodowane fragmenty blachy, nieszczelne obróbki blacharskie wokół kominów itp).

3. Malowanie pokrycia wraz obróbkami, rynnami i rurami spustowymi.

4. Ustawienie i demontaż zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych.

5. Wywiezienie materiałów z rozbiórki i pozostałych odpadów oraz przywrócenie otoczenia budynku do stanu poprzedzającego roboty.

 

Dostawa materiałów i niezbędnego sprzętu po stronie Wykonawcy

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.01.2019. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

Pożądany termin wykonania robót: II – III kwartał 2019 roku.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com