Konkurs ofert na remont połowy dachu budynku przy ul. Cieszyńskiej 82 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 82

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 54 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania remontu połowy dachu od strony podwórka:

1. Rozbiórka pokrycia z papy 7 warstw – około 150 m2

2. Wymiana deskowania dachu – około 75 m2.

3. Wymiana obróbek blacharskich – około 68 m2.

4. Wykonanie ław kominiarskich – około 10 mb.

5.Wymiana rynien – około 20 mb

6. Wymiana rur spustowych – około 18 mb

5. Wykonanie nowego pokrycia z papy (papa podkładowa + papa wierzchniego krycia 5,2 mm) wraz z opaskami kominowymi - około 150 m2.

6. Wywiezienie materiałów z rozbiórki i przywrócenie otoczenia budynku do stanu poprzedzającego roboty.

Dostawa materiałów i niezbędny sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.01.2019. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2019 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com