Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Lipnickiej 19 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 19

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lipnickiej 19 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz obróbkami i rynnami

- ocena stanu łat i ewentualna wymiana części łat (alternatywnie wymiana łat na pełne deskowanie),

- ocena stanu technicznego konstrukcji oraz ewentualna wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcji,

- ocena stanu ocieplenia oraz ewentualna wymiana części ocieplenia,

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z kompletem obróbek blacharskich, śniegołapów i ław kominiarskich,

- zabezpieczenie przyległego terenu przed spadającymi przedmiotami,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

Oferent winien zaproponować w ofercie rodzaj nowego pokrycia dachu.

Powierzchnia dachu: około 450 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.11.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 mb elementów konstrukcji (krokwii),

- ceny jednostkowej wymiany 1 m2 ocieplenia,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 60 miesięcy,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca września 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis czynności do wykonania:

1. Roboty określone w przedmiarze robót.

2. Montaż i demontaż niezbędnych urządzeń zabezpieczających.

3. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.

4. Uporządkowanie po robotach

Przedmiar jest dostępny w siedzibie ZN „Adeon” lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (plik pdf) na wniosek zainteresowanych oferentów.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.11.2019. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót,

- osoby kierującej robotami

Pożądany termin wykonania robót: II, III kwartał 2020 r.

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej budynku przy ul. Piotra Skargi 1 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Piotra Skargi 1

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 1 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Piotra Skargi 1” autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, październik 2011 oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 560 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 30.11.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont kominów oraz ścian i pokrycia tarasu w budynku przy ul. Piastowskiej 2 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich i dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 16.09.2019 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Szczegółowy zakres robót do ustalenia z zarządcą.

Pożądany termin wykonania robót: do końca II kwartału 2020 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont 3 balkonów na elewacji tylnej budynku przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich, izolacyjnych i wykończeniowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 16.09.2019 ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót bez warstwy wykończeniowej,

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

 

Pożądany termin wykonania robót: IV kwartał 2019 lub II kwartał 2020

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Szczegółowy Opis robót

 

Zakres: Remont balkonów

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych balkonów oraz obróbek blacharskich.

2. Skucie odparzonych tynków od spodu balkonów.

3. Uprzątnięcie i wywózka materiałów z rozbiórki.

4. Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych obróbek blacharskich.

5. Wykonanie nowych tynków od spodu balkonów.

6. Wykonanie nowych warstw dociskowych na izolacji przeciwwilgociowej wraz z pielęgnacją zaprawy.

7. Pomalowanie spodów balkonów farbą silikonową.

8. Oczyszczenie ze starej farby oraz ponowne pomalowanie balustrad balkonowych.

9. Montaż i demontaż rusztowania.

10. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem części budynku nie podlegających robotom remontowym.

11. Uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem odpadów.

 

Szacunkowy obmiar robót: 3 balkony, każdy o wymiarach ok. 3,0 x 1,1 m

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy.

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem zaawansowania robót.

Dokumentacja zdjęciowa dostępna mailowo na prośbę.

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com