Konkurs ofert na remont kominów w budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Dębowa 2

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dębowej 2 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Remont lub rozbiórka kominów ponad dachem (w przypadku poszczególnych kominów ostateczny rodzaj robót zleżeć będzie od ekonomicznej opłacalności prac – remont lub rozbiórka:

Zakres prac – remont:

- zbicie uszkodzonych tynków (100%),

- ocieplenie styropianem (3cm),

- wykonanie zaprawy klejowej na siatce,

- malowanie,

- wykonanie obróbki blacharskiej komina,

- wykonanie i montaż czapy kominowej z blachy powlekanej,

Zakres prac – rozbiórka:

- rozbiórka komina poniżej dachu(ok. 1 m poniżej dachu),

- zaślepienie przewodów kominowych,

- uzupełnienie pokrycia dachu (dachówka karpiówka) i ewentualnych elementów więźby dachowej,

- ewentualnie wyprowadzenie przewodu kominowego (spalinowy lub dymowy) ponad dach biegnącego w miejscu rozebranego komina (długość przewodu ok. 2 m), przewodem ocieplanym ze stali, zwieńczenie przewodu kapturkiem (w razie konieczności w indywidualnym przypadku zastosowanie innej nasady);

szczegółowe zestawienie zakresu prac w Formularzu cenowym (do pobrania).

2. Uporządkowanie po robotach

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 26.04.2021 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny na Formularzu cenowym,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: 2021 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji i termomodernizacji budynku przy ul. Piotra Skargi 8-8A w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Piotra Skargi 8-8A

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 8-8A reprezen­towana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie docieplenia, remontu, i kolorystyki budynku mieszkalnego” autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 850 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 15.03.2021 r. ofert przygotowanych na bazie przesłanych przedmiarów z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II-III kwartał 2021 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na dobudowę przewodów kominowych budynku przy ul. Cieszyńskiej 64 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 64

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 64 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- przebicie otworów w stropach,

- montaż rur stalowych kominowych wraz nasadą,

- obudowanie rur kominowych płytami gkf,

- montaż kratek wentylacyjnych, obrobienie otworów w stropach i dachu.

 

Przedmiar jest dostępny w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłany w formie elektronicznej (plik pdf) na wniosek zainteresowanych oferentów

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót kominiarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 28.02.2021 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: marzec, kwiecień 2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

onkurs ofert na remont pokrycia dachu budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- oczyszczenie i odtłuszczenie pokrycia,

- wykonanie zaprawek farbą przeciwrdzewną,

- dwukrotne malowanie farbą poliwinykową,

- uszczelnienie poliuretanem dziur w pokryciu,

- malowanie kominów oraz rur wentylacyjnych.

Powierzchnia dachu: około 300 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 28.02.2021 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: rok 2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA: równolegle ogłoszony jest konkurs na remont elewacji i balkonów w/w budynku – oferenci zainteresowani realizacją obu zakresów proszeni są o złożenie zbiorczej oferty.

Konkurs ofert na remont elewacji i balkonów budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (dostępny na zapytanie mailowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Powierzchnia elewacji: około 600 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych oraz izolacyjnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 28.02.2021 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: rok 2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA: równolegle ogłoszony jest konkurs na malowanie pokrycia dachu w/w budynku – oferenci zainteresowani realizacją obu zakresów proszeni są o złożenie zbiorczej oferty

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com