Konkurs ofert na remont tarasów w budynku przy ul. Fałata 4a i 4b w Bystrej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Fałata 4a i 4b

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Fałata 4a, 4b i 6 reprezentowana przez "Zarządzanie Nieruchomościami ADEON sp. z o.o." w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: remont tarasów wraz z dociepleniem (około 60 m2) według przedmiaru (do pobrania).

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.05.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- proponowanego systemu uszczelnienia tarasów,

- proponowanej nawierzchni tarasów

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty (nie mniej niż 5 lat),

- terminu realizacji robót.

Uwaga: konieczna weryfikacja przedmiaru w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej.

 

Pożądany termin wykonania robót: czerwiec-wrzesień 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont chodnika i wymianę ogrodzenia w budynkach przy ul. Fałata 4 i 6 w Bystrej

 

Adres robót: Bystra, ul. Fałata 4 - 6

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Fałata 4 – 6 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (do pobrania).

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elektrycznych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 26.04.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: maj – czerwiec 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Przedmiar robót: celem otrzymania przedmiaru robót prosimy o kontakt mailowy na podany poniżej adres

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont konserwatorski elewacji frontowej i od strony podwórka wraz z wykonaniem kolorystyki, remont klatki schodowej i sieni wejściowej oraz remont dachu budynku przy ul. Rynek 12

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków oraz robót dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz złożenie w terminie do 19.04.2019 r. ofert na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace o podobnym charakterze wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Przedmiar robót: celem otrzymania przedmiaru robót prosimy o kontakt

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com