"Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o." poszukuje firm do przeprowadzenia prac remontowych - w tym robót drobnych - w zarządzanych budynkach wspólnot mieszkaniowych w następujących branżach:

- brukarskiej,

- murarskiej,

- dekarskiej.

Firmy zainteresowane współpracą proszone są o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Cieszyńskiej 82 w Bielsku-Białej

Zmiana terminu składania ofert.

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 82

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńska 82 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (do pobrania).

Powierzchnia dachu: około 160 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 31.07.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty (nie mniej niż 5 lat),

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: sierpień, wrzesień 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na zimowe utrzymanie części wspólnych nieruchomości przy ul. św. Franciszka 3, 3A, 5, 5A w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. św. Franciszka 3, 3A, 5, 5A

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. św. Franciszka 1, 3, 5 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Usługa zimowego utrzymania powierzchni w sezonie zimowym 2020/2021.

Usługa winna być podjęta w przypadku wystąpienia opadów śniegu, marznącego deszczu lub oblodzenia. Materiał do posypywania powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.10.2005. (Dz. U. poz. 1960).

Obszar odśnieżania w załączniku (schody wejściowe, chodniki oraz wybrukowany teren wspólny).

 

Powierzchnia odśnieżania: około 400 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 14 dni od złożenia faktury.

 

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu opisanych wyżej robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin terenu do zimowego utrzymania oraz złożenie w terminie do 30.09.2020 r. ofert z podaniem ceny robót netto i brutto.

 

 

Pożądany termin wykonania robót: sezon zimowy 2020/2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji północnej i wschodniej budynku przy ul. Sło­wackiego 11 w Bielsku-Białej

ZMIANA TERMINÓW

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 11

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słowackiego 11 repre­zentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i ko­lorystyki elewacji północnej i wschodniej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 11 autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, kwiecień 2016.

Projekt i przedmiar robót są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w for­mie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 260 m2

Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (chodnik przy ul. Modrzewskiego). Po stronie Wykonawcy jest opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowa­dzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 30.11.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2021 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Osobom zainteresowanym umieszczeniem urządzenia reklamowego przedstawiamy propozycję atrakcyjnego miejsca na umieszczenie takiej reklamy.

 

Ściany do wykorzystania pod urządzenia reklamowe stanową południowo-wschodnią i północno-zachodnią ścianę szczytową budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Dębowej 2 w Bielsku-Białej (z widocznością od ul. Sobieskiego). Na zdjęciach zaznaczono przestrzeń, która może być przeznaczona na urządzenia reklamowe.

Osoby zainteresowane umieszczeniem urządzenia reklamowego proszone są o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru propozycji.

 

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com