Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Długiej 14 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Długa 14

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Długiej 14 reprezentowana przez "Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o." w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania:

 

Remont 6 balkonów o powierzchni około 60m2. Zakres prac obejmuje konserwację i malowanie barierek, skucie starych nawierzchni i tynków. Odtworzenie warstw balkonów, wykonanie nawierzchni w technologii Hyper Desmo lub analogicznej z obróbkami i warstwą użytkową wykończoną płatkami lub nawierzchnią kwarcową. Odtworzenie tynków na czołach, bokach i spodach balkonów. Wykonanie rynienek odprowadzających wodę deszczową z górnych balkonów do rur spustowych.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 30.06.2022. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót.

 

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca września 2022

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Poniżej zdjęcia przedmiotowych balkonów:

dluga_14

 

 

dluga_14_1

 

 

dluga_14_2

 

dluga_14_3

 

 

 

 

Konkurs ofert na docieplenie budynku przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 14, 16 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 14, 16.

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 14, 16 reprezentowana przez "Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon sp. z o.o." w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania:

Roboty są opisane w projekcie docieplenia, remontu i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 14, 16 autorstwa Joanny Srokosz, 02.02.2022. oraz kosztorysie inwestorskim

Projekt jest dostępny w siedzibie "Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon sp. z o.o."  lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (plik pdf i dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dociepleniowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 30.06.2022. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),

- okresu gwarancji na wykonane roboty (nie mniej niż 36 miesięcy),

- terminu realizacji robót.

 

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca października 2022

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs ofert na remont kominów budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Dębowa 2.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dębowej 2 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o." w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania:

1. Remont lub rozbiórka kominów ponad dachem (w przypadku poszczególnych kominów ostateczny rodzaj robót zależeć będzie od oględzin w trakcie realizacji robót):

1.1. Zakres prac – remont:

- usunięcie 100% tynków,

- ocieplenie styropianem 3 cm,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego (siatka zatopiona w kleju),

- malowanie,

- wykonanie obróbki blacharskiej komina,

- wykonanie i montaż czapy kominowej z blachy powlekanej.

1.2. Zakres prac – rozbiórka:

- rozbiórka komina około 1 m poniżej dachu,

- zaślepienie przewodów kominowych,

- uzupełnienie pokrycia dachu (dachówka karpiówka ceramiczna) i opcjonalnie elementów więźby dachowej,

- ewentualne wyprowadzenie przewodu kominowego (spalinowy lub dymowy) ponad dach w miejscu rozebranego komina (długość przewodu około 2 m) przewodem ocieplanym ze stali nierdzewnej i zwieńczenie przewodu nasadą

2. Uporządkowanie po robotach

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

 

Termin płatności: do 14 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót kominiarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 30.06.2022. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%) ,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: wrzesień - listopad 2022

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 


Konkurs ofert na remont elewacji frontowej budynku przy ul. Solnej 12 w Bielsku-Białej

 UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Solnej 12

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Solnej 12 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Solnej 12” autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, grudzień 2021 oraz w kosztorysie ofertowym.

Projekt jest dostępny w siedzibie ZN „Adeon” lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 260 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 30.06.2022 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: III kwartał 2022 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiar ściana Frontowa Solna 12

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com