Konkurs ofert na ocieplenie ścian budynku, remont balkonów i malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dębowej 1 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania (pożądany termin realizacji: jesień 2021 r.), proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją i złożenie w terminie do 15.09.2021 r. ofert (zgodnie z dołączonym do ogłoszenia przedmiarem robót) wraz z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 37 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Legionów 37

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 37 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii olejnej.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót malarskich w budynkach mieszkalnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 23.07.2021 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót – należy uwzględnić etapową realizację prac; I etap koniec 2021r. lub początek 2022r., kolejny po zgromadzeniu przez Wspólnotę środków.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2021 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 24 czerwca 2021 r. ofert z podaniem:

Ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/.

Ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości.

Informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

- informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia prac - do dnia 20 listopada 2021 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont więźby dachowej i w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komorowickiej 4 w Bielsku-Białej.

 

Opis robót:

Zakres robót został szczegółowo opisany w dokumentacji „Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego drewnianej więźby wraz z podaniem sposobu jej naprawy” autorstwa Pracowni projektowej architektoniczno – konstrukcyjnej inż. Czesław Szymanek oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ciesielskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją techniczną oraz złożenie w terminie do 15.06.2021 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej,

- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na analogiczne prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Pożądany termin realizacji: lato - jesień 2021 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na ocieplenie ściany tylnej i remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 26 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania (pożądany termin realizacji: jesień 2021 r.), proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 25.05.2021 r. ofert wraz z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com