Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 59

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych balkonów oraz obróbek blacharskich.

- skucie odparzonych tynków od spodu balkonów.

- uprzątnięcie i wywózka materiałów z rozbiórki.

- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej, nowych obróbek blacharskich oraz posadzki

- wykonanie nowych tynków od spodu balkonów oraz pomalowanie spodów balkonów farbą silikonową

- oczyszczenie ze starej farby oraz ponowne pomalowanie balustrad balkonowych.

- montaż i demontaż rusztowania.

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem części budynku nie podlegających robotom remontowym.

- uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem odpadów.

Oferent winien zaproponować w ofercie rodzaj izolacji przeciwwilgociowej oraz posadzki.

Szacunkowy obmiar: 3 balkony, każdy o wymiarach 3,70 x 1,40 m

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót posadzkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.12.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 mb elementów konstrukcji (krokwii),

- ceny jednostkowej wymiany 1 m2 ocieplenia,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca czerwca 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i drenażu przy ul. Grażyny 7 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Grażyny 7

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grażyny 7 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Wykonanie izolacji pionowej ścian budynku (połowa ściany południowo-zachodniej, ściana północno-zachodnia – szczytowa, ściana północno-zachodnia – frontowa łącznie ok. 35 mb.) tj.:

- wykonanie wykopu (w tym zapewnienie dostępu do budynku),

- oczyszczenie ścian,

- zaizolowanie ścian masą asfaltową (Dysperbit lub podobne),

- zabezpieczenie ścian folią kubełkową z listwą zabezpieczającą,

- położenie rur drenarskich,

- podłączenie drenażu do kanalizacji,

- wykonanie obsybki filtracyjnej z geowłókniną,

- wypełnienie wykopu,

- wykonanie opaski (kamień płukany + obrzeża chodnikowe).

2. Uporządkowanie terenu po robotach.

 

Dostawa materiałów i sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 29.11.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej ceny wykonania robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: do 30.06.2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Reymonta 6 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Reymonta 6

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 6 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż całego istniejącego pokrycia dachu wraz z obróbkami i rynnami,

- ocena stanu deskowania i ewentualnie częściowa wymiana deskowania,

- ocena stanu technicznego konstrukcji oraz ewentualna wymiana lub wzmocnienie

elementów konstrukcji,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z kompletem obróbek blacharskich i rynien,

- zabezpieczenie przyległego terenu przed spadającymi przedmiotami,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

 

Powierzchnia dachu: około 210 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 29.11.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 m2 deskowania dachu,

- ceny jednostkowej wymiany 1 mb elementów konstrukcji (krokwi),

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca maja 2020r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. gen. Grota-Roweckiego 30

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.11.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca I poł. 2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Załączniki:

przedmiar 1, przedmiar 2

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji północnej i wschodniej budynku przy ul. Sło­wackiego 11 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 11

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słowackiego 11 repre­zentowana przez "Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o." w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i ko­lorystyki elewacji północnej i wschodniej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 11 autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, kwiecień 2016.

Projekt i przedmiar robót są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w for­mie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 260 m2

Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (chodnik przy ul. Modrzewskiego). Po stronie Wykonawcy jest opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowa­dzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 30.12.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com