Konkurs ofert na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gr. Roweckiego 30 Bielsku-Białej.

Zakres prac obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- rozbiórkę i utylizację płyt azbestowych ze ściany szczytowej,

- wymianę okien piwnicznych,

- remont balkonów,

- wymianę rynien i rur spustowych,

- ocieplenie stropodachu.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 17.02.2020 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na analogiczne prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Przedmiar robót dostępny mailowo (w celu uzyskania prosimy o kontakt na podany poniżej numer mailowy).

 

Pożądany termin realizacji – druga połowa 2020 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji i termomodernizacji budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezen­towana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu, docieplenia i kolorystyki elewacji” autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, 15.12 2018. oraz w przedmiarze robót.

Projekt, przedmiary oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 900 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 15.01.2020 r. ofert przygotowanych na bazie przesłanych przedmiarów z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Oferty powinny być sporządzone w dwóch wariantach:

- remont balkonów i elewacji (na bazie przedmiaru: Przedmiar_Cieszynska_28_bez_ocieplenia. pdf);

- remont balkonów i termomodernizacja budynku (na bazie przedmiaru: Przedmiar_Cieszynska_28_pelny_zakres. pdf);

celem uzyskania przedmiaru przedmiaru prosimy o kontakt mailowy na podany poniżej adres.

 

Pożądany termin wykonania robót: do 15 listopada 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont i kolorystykę elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 18 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 18

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 18 reprezen­towana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i ko­lorystyki elewacji budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 18” autor­stwa Pracowni projektowej Kwadrat, grudzień 2016 oraz w kosztorysie ofertowym.

Projekt i przedmiar są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 115 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowa­dzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 15.01.2020 r. ofert przygotowanych na bazie przesłanego kosztorysu ofertowego oraz oględzin budynku z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji budynku przy ul. Piotra Skargi 1 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Piotra Skargi 1

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 1 reprezen­towana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i ko­lorystyki elewacji budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Piotra Skargi 1” autor­stwa Pracowni projektowej Kwadrat, październik 2011 oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 1120 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowa­dzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 15.01.2020 r. ofert przygotowanych na bazie przesłanych przedmiarów z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Oferty powinny być sporządzone w dwóch wariantach:

- remont elewacji frontowej od ul. Cieszyńskiej i ul. Piotra Skargi (na bazie przedmiaru: Przedmiar_elewacja_Skargi_1_front. pdf);

- remont całości elewacji (na bazie przedmiaru: Przedmiar_elewacja_Skargi_1_calosc. pdf)

Celem udostępnienia przedmiarów prosimy o kontakt mailowy.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dachu i roboty towarzyszące w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 86 w Bielsku-Białej.

Zakres prac obejmuje:

1) remont więźby dachowej poprzez wzmocnienie osłabionych elementów, bez zmian w zakresie kształtu i pochylenia dachu, wykonanie wieńca żelbetowego,

2) zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych impregnatem ognioochronnym

3) wymiana pokrycia dachu ze skorodowanej blachy płaskiej na rąbek stojący na nową blachę płaską na rąbek stojący wraz z częściową wymianą deskowania,

4) wymiana rynien i rur spustowych,

5) demontaż i montaż ław kominiarskich, wykonanie obróbek blacharskich,

6) wykonanie instalacji odgromowej,

7) wzmocnienie stropu drewnianego nad parterem,

8) montaż dodatkowych drzwi wejściowych na strych,

9) lokalne wzmocnienie ścian zewnętrznych w miejscach pęknięć metodą tzw. „zszycia ścian”.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarsko - blacharskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją techniczną oraz złożenie w terminie do 27.01.2020 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej,

- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na analogiczne prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji – od wiosny 2020 r.

 

Do pobrania: przedmiar str. 1, przedmiar str. 2

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com