Konkurs ofert na remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Partyzantów 29B w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 29B

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Partyzantów 29B reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- remont instalacji gazowej zgodnie z projektem z 2019 r. (celem udostępnienia dokumentacji prosimy o kontakt mailowy na adres: witkowski@adeon.com.pl) i przełączenie odbiorców indywidualnych do nowej instalacji,

- załatwienie spraw formalnych związanych z plombowaniem gazomierzy,

- przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej przez osobą posiadającą stosowne uprawnienia i przekazanie protokołu z próby szczelności,

- uprzątnięcie nieruchomości po zakończeniu prac.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót instalacji gazowej zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 11.06.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: III kwartał 2020 roku

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje (co najmniej 2) na podobne prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: witkowski@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na wykonanie instalacji odgromowej budynku przy ul. Lompy 16A w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Lompy 16A

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lompy 16A reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

- demontaż niepotrzebnych elementów starej instalacji odgromowej;

- wykonanie instalacji na dachu;

- wykonanie zwodów i złączy kontrolnych;

- wykonanie uziomów prętowych;

- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej (schemat jednokreskowy, metryka urządzenia piorunochronnego);

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących, demontażowych i porządkowych

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 15.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż wrzesień 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont schodów na taras i renowację podbitki dachu budynku przy ul. Sikornik 12B w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Sikornik 12B

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sikornik 12B reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż istniejącej nawierzchni schodów na taras,

- wykonanie napraw podłoża z żelbetu wraz z izolacją p.wilgociową,

- ponowny montaż nawierzchni schodów z płytek lastryko antypoślizgowych,

- impregnacja nawierzchni schodów,

- montaż rusztowań,

- renowacja podbitki dachu oraz drewnianej okładziny elewacji,

- demontaż rusztowania,

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca października 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs ofert na remont elewacji północnej i wschodniej budynku przy ul. Sło­wackiego 11 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 11

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słowackiego 11 repre­zentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i ko­lorystyki elewacji północnej i wschodniej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 11 autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, kwiecień 2016.

Projekt i przedmiar robót są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w for­mie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 260 m2

Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (chodnik przy ul. Modrzewskiego). Po stronie Wykonawcy jest opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowa­dzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 30.06.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Zamoyskiego 10 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Zamoyskiego 10

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamoyskiego 10 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

- wymiana GLZ budynku, zabezpieczenia i rozdzielni głównej wraz z wyłącznikiem pożarowym;

- wymiana WLZ do mieszkań wraz podłączeniem do instalacji w mieszkaniach, WLZ do mieszkań 3-fazowe;

- wymiana rozdzielnic licznikowych wraz ze zgrupowaniem liczników;

- wymiana obwodów administracyjnych klatka schodowa i piwnica;

- wymiana oświetlenia klatki schodowej (źródła światła LED wraz z czujnikami zmierzchowo-ruchowymi;

- wymiana oświetlenia piwnicy (źródła światła LED, wyłączniki wtynkowe);

- wykonanie instalacji uziemienia ochronnego;

- wykonanie instalacji domofonowej;

- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej (schemat jednokreskowy);

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących, demontażowych i porządkowych

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich  zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 15.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: lipiec - sierpień 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com