UWAGA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Konkurs ofert na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Milusińskich 4 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 28.02.2017 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji – od 20 kwietnia 2017 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dębowej 5 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające stosowne uprawnienia, zainteresowane zapraszamy do złożenia oferty w zakresie kompleksowego wykonania prac budowlanych polegających na modernizacji instalacji elektrycznej części wspólnych budynku (zw. dalej Przedmiotem Zapytania).

Warunki oferty:

 1. Lokalizacja Inwestycji (adres): Dębowa 5, Bielsko-Biała

 2. Termin rozpoczęcia prac: październik 2017 r.

 3. Okres gwarancyjny: 5 lat.

Oferta powinna:

 1. obejmować ryczałtową cenę za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Zapytania wraz z wszelkim sprzętem budowlanym oraz materiałami niezbędnym do realizacji zadania;

 2. zostać stworzona na podstawie przeglądu instalacji (w posiadaniu zarządcy nieruchomości) oraz szczegółów zapytania - (plik do pobrania);

 3. zawierać realny termin gotowości rozpoczęcia przez Państwa prac;

 4. w ofercie należy podać:

 • termin ważności oferty,

 • warunki płatności,

 • czas realizacji Przedmiotu Zapytania,

 • osobę do kontaktu z numerem telefonu,

 • inne istotne warunki.

 

Termin składania oferty upływa dnia: 20 stycznia 2017 r.

Oferty prosimy składać w formie: elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na zimowe utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zakresie zbijania sopli i zrzucania śniegu z dachów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zlecenia na wykonanie ww. robót w sezonie zimowym 2016/2017 proszone są o złożenie w terminie do 18.11.2016 r. ofert z podaniem:
- ceny jednostkowej zbicia 1 mb sopli,
- ceny jednostkowej zrzucenia 1 m² śniegu,
- iloci zatrudnionych do wykonywania zadania osób,
- informacji o dostępie do sprzętu specjalistycznego – np. zwyżki,
- telefonów kontaktowych do osób dyspozycyjnych przez 24 godziny na dobę.

Ponadto oferta powinna zawierać:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na ocieplenie ścian podłużnych i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Gr. Roweckiego 28 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w likwidacji azbestu i wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z kolorystyką będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 31.10.2016 r. ofert wraz z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Cieszyńskiej 21 w Bielsku-Białej.

Wymiana instalacji elektrycznej przewidziana jest do realizacji w dwóch etapach - podział robót na etapy określono w załączonym przedmiarze – kosztorysie ofertowym.

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 21.10.2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru, z podaniem:
- okresu gwarancji na wykonane roboty,
- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji:
I etap w terminie listopad – grudzień 2016 r.
II etap w terminie marzec – kwiecień 2017 r.

Oferta winna zawierać:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- co najmniej 2 referencje za prace wykonane w ostatnich dwóch latach.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Do pobrania: kosztorys ofertowy.

Konkurs ofert na ocieplenie części środkowej ściany od strony podwórka, wykonanie jej kolorystyki oraz remont balkonów w budynku przy ul. Warszawskiej 1/Piastowskiej 2 w Bielsku-Białej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 23.09.2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,

- okresu i warunków gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:


- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Pożądany termin realizacji od 3.10 do 15.11.2016 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres szpakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

W załączeniu:
1. projekt - balkony
2. projekt - elewacja
3. zdjęcie elewacji

 

Konkurs ofert na ocieplenie ściany od strony północnej oraz wykonanie kolorystyki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorkiego 12 w Bielsku-Białej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 02.08.2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu i warunków gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich dwóch lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dwóch części więźby dachowej pomiędzy I i II oraz pomiędzy II i III klatką schodową w budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót konstrukcyjnych ciesielskich oraz dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. prac, proszone są zapoznanie się z dokumentacją techniczną, która znajduję się w siedzibie naszej firmy, a także o złożenie w terminie do 04.08.2016 r. oferty wraz z kosztorysem ofertowym oraz podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Do oferty winny być dołączone:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje potwierdzające doświadczeni w pracach konstrukcyjnych i ciesielskich.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. 1 Maja 36 – pow. ok. 500 m²

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 14.07.2016 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.
Pożądany termin wykonania robót – III kwartał 2016 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 100 na remont części elewacji budynku przy ul. Suchej 29-31 – pow. ok. 200 m².

Remont obejmuje całą elewację od strony płd.-zach., część elewacji od strony płd.-wsch. oraz remont balkonu nad wejściem od strony pn.-wsch.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.06.2016 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do 30.09.2016 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com