Konkurs ofert na ocieplenie ścian podłużnych i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Gr. Roweckiego 28 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w likwidacji azbestu i wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z kolorystyką będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 31.10.2016 r. ofert wraz z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. Cieszyńskiej 21 w Bielsku-Białej.

Wymiana instalacji elektrycznej przewidziana jest do realizacji w dwóch etapach - podział robót na etapy określono w załączonym przedmiarze – kosztorysie ofertowym.

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 21.10.2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru, z podaniem:
- okresu gwarancji na wykonane roboty,
- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji:
I etap w terminie listopad – grudzień 2016 r.
II etap w terminie marzec – kwiecień 2017 r.

Oferta winna zawierać:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- co najmniej 2 referencje za prace wykonane w ostatnich dwóch latach.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Do pobrania: kosztorys ofertowy.

Konkurs ofert na ocieplenie części środkowej ściany od strony podwórka, wykonanie jej kolorystyki oraz remont balkonów w budynku przy ul. Warszawskiej 1/Piastowskiej 2 w Bielsku-Białej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 23.09.2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,

- okresu i warunków gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:


- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Pożądany termin realizacji od 3.10 do 15.11.2016 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres szpakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

W załączeniu:
1. projekt - balkony
2. projekt - elewacja
3. zdjęcie elewacji

 

Konkurs ofert na ocieplenie ściany od strony północnej oraz wykonanie kolorystyki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorkiego 12 w Bielsku-Białej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 02.08.2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu i warunków gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich dwóch lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dwóch części więźby dachowej pomiędzy I i II oraz pomiędzy II i III klatką schodową w budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót konstrukcyjnych ciesielskich oraz dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. prac, proszone są zapoznanie się z dokumentacją techniczną, która znajduję się w siedzibie naszej firmy, a także o złożenie w terminie do 04.08.2016 r. oferty wraz z kosztorysem ofertowym oraz podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Do oferty winny być dołączone:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje potwierdzające doświadczeni w pracach konstrukcyjnych i ciesielskich.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. 1 Maja 36 – pow. ok. 500 m²

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 14.07.2016 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.
Pożądany termin wykonania robót – III kwartał 2016 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 100 na remont części elewacji budynku przy ul. Suchej 29-31 – pow. ok. 200 m².

Remont obejmuje całą elewację od strony płd.-zach., część elewacji od strony płd.-wsch. oraz remont balkonu nad wejściem od strony pn.-wsch.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.06.2016 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do 30.09.2016 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 8 czerwca 2016 r. ofert z podaniem:

  1. Ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/.

  2. Ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości.

  3. Informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

  • uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

  • uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

  • informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  • polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia prac - do dnia 15 listopada 2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 98 na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Miarki 7

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót malarskich proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 03.06. 2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym uzupełnienie tynków, przygotowanie i malowanie ścian, wykonanie lamperii farbą olejną, czyszczenie i malowanie balustrad w kolorze czarnym, montaż drewnianych pochwytów

z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji: VII – VIII 2016 r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs ofert nr 97 na remont wiatrołapu przed wejściem do budynku przy Al. Armii Krajowej 143 wraz z wymianą pokrycia dachu wiatrołapu.

Osoby zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 03.06.2016 r. ofert z podaniem

- terminu realizacji prac,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

W załączniku:

dokumentacja fotograficzna wraz z opisem robót:

- do pobrania - plik 1,

- do pobrania - plik 2.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin realizacji: czerwiec – lipiec 2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com