Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. P. Skargi 1 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 22.11.2017 r. ofert na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do 31 grudnia 2017r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Załączniki: przedmiar str. 1, str. 2, str. 3.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót malarskich proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 30.11.2017 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym:

1) malowanie klatki schodowej wraz z położeniem siatki na ścianach i płyty gipsowej na suficie,

2) konserwację i malowanie stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz drzwi wahadłowych i obudowy werandy od strony wewnętrznej,

3) odświeżenie ścian w korytarzu piwnicznym wraz z konserwacją i malowaniem drzwi wejściowych zewnętrznych

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji do 30.01.2018 r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont stropu nad lokalem nr 9 w budynku przy Pl. Żwirki i Wigury 9 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót konstrukcyjnych ciesielskich, zainteresowane wykonaniem ww. prac, proszone są o zapoznanie się z dokumentacją techniczną, która znajduję się w siedzibie naszej firmy, a także o złożenie w terminie do 24.11.2017 r. do godz. 15°° oferty wraz z kosztorysem ofertowym oraz podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Do oferty winny być dołączone:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje potwierdzające doświadczeni w pracach konstrukcyjnych i ciesielskich.

Pożądany termin realizacji do 15.01.2018 r.

W zał. przedmiar robót. W sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont i modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy al. Armii Krajowe 143 w Bielsku-Białej, etap I - przedłużenie terminu składania ofert

Osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o zapoznanie się z dokumentacją, przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 31.01.2018 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do 31 marca 2018 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

W zał. przedmiar robót. W sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 28 lipca 2017 r. ofert z podaniem:

  1. Ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/.

  2. Ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości.

  3. Informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

  • uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

  • uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

  • informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  • polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia prac - do dnia 15 listopada 2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na ocieplenie ścian, stropu nad piwnicą i remont balkonów w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiej 17c w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 30.06.2017 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji – od 15.09 do 31.10.2017 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:
- projekt,
- szczegóły,
- kolorystyka,
- przedmiar (w sprawie przesłania przedmiaru prosimy o kontakt mailowy)

 

Konkurs ofert na remont balkonów na elewacji frontowej bez kolorystyki budynku przy ul. Reymonta 2 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 12.05.2017 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do września 2017 r.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Obmiar, Szkic 1, Szkic 2, Zdjęcie elewacji, Opis 1, Opis 2, Opis 3, Opis 4, Opis 5, Opis 6

Konkurs ofert na ocieplenie ścian podłużnych i stropodachu oraz wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grażyny 4 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ocieplenia stropodachu o pow. ok. 570 m² - metodą „blow-in” granulatem wełny mineralnej, ocieplenia ścian podłużnych o łącznej pow. ok. 1570 m² styropianem grubości 8 - 10 cm z wykończeniem tynkiem akrylowym (kolorystyka do uzgodnienia w terminie późniejszym) oraz wymianą pokrycia dachu o pow. ok. 570 m² z papy termozgrzewalnej, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 17.03.2017 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji od 15.05.2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na wymianę pokrycia dachu, częściową wymianę deskowania i zmianę konstrukcji rynien z leżących na wiszące w budynku przy ul. Sarniej 9 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich, zainteresowane wykonaniem prac polegających na rozebraniu pokrycia z blachy płaskiej z powierzchni ok. 200 m², częściowej wymianie deskowania i wykonaniu nowego pokrycia dachu wraz ze zmianą konstrukcji rynien z leżących na wiszące, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 28.04.2017 r. ofert w trzech wariantach:
1) nowe pokrycie z blachy płaskiej na rąbek stojący,
2) nowe pokrycie z gontu bitumicznego,
3) nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej;

wraz z kosztorysami ofertowymi z podaniem:
- okresu gwarancji na wykonane roboty,
- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji do 31.08.2017 r.

Oferta winna zawierać:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Uwaga przedłużenie terminu składania ofert.

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. 1 Maja 36 – pow. ok. 420 m²

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 14.04.2017 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – rozpoczęcie: maj-czerwiec 2017 r.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:
Projekt
Przedmiar robót
Mapa
Elewacja 1
Elewacja 2

 

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com