Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku przy ul. P. Skargi 1 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 22.03.2018 r. ofert na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót: kwiecień – maj 2018r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załącznik: przedmiar1, przedmiar2, przedmiar3

Konkurs ofert na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radosnej 6 Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 26.03.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Pożądany termin realizacji – od początku czerwca 2018 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załącznik: przedmiar

Konkurs ofert na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radosnej 5 Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 26.03.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Pożądany termin realizacji – od początku czerwca 2018 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załącznik: przedmiar (realizacja bez pozycji 47 - wymiana okien)

Konkurs ofert na naprawę schodów wejściowych i spoczników do budynku przy ul. Jaworowej 16a oraz na naprawę tarasu przy ul. Jaworowej 16a - przedłużenie terminu składania ofert.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, zainteresowane wykonaniem:

a) remontu schodów do I i II klatki schodowej w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- usunięcie płytek ceramicznych i zaprawy klejowej (wywóz gruzu),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie spoczników, stopni, podstopnic w technologii lanego lastrika,

- demontaż i ponowny montaż poręczy,

- zapewnienie możliwości komunikacji na czas prowadzenia prac,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

b) remontu tarasu przy lokalu nr 4 (od frontu budynku) w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- demontaż i ponowny montaż posadzki z płytek lastiko i żwiru,

- naprawę wylewki betonowej, wykonie odpowiedniego spadku (1,5-2%), przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania tarasu,

- ewentualny demontaż i ponowny montaż poręczy,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

proszone są o złożenie w terminie do 20.04.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym (z wyszczególnieniem kosztów materiałów i robocizny) z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Preferowane są oferty obejmujące równoczesne wykonywanie prac.

 

Pożądany termin realizacji: kwiecień – maj 2018r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: witkowski@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na wykonanie monitoringu oraz montaż anteny zbiorczej w budynku przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym:

1) wykonanie monitoringu – montaż 4 kamer z wpięciem do istniejącej instalacji,

2) montaż anteny zbiorczej z podłączeniem do istniejącej instalacji

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji kwiecień – maj 2018r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie załączonego przedmiaru robót

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji kwiecień – maj 2018 r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załącznik: przedmiar

Konkurs ofert na remont werandy w budynku przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym remont i konserwację drewnianej werandy oraz konserwację i malowanie drzwi wejściowych i drzwi wahadłowych

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji marzec – kwiecień 2018 r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zdrojowej 5

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót malarskich proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 10.03.2018r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym:

1) malowanie klatki schodowej wraz z położeniem siatki na ścianach i płyty gipsowej na suficie,

2) odświeżenie ścian w korytarzu piwnicznym wraz z konserwacją i malowaniem drzwi wejściowych zewnętrznych

oraz podanie:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać na nieruchomości w lokalu nr 1.

 

Pożądany termin realizacji: marzec – kwiecień 2018 r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje obejmujące podobny zakres robót.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na wymianę części pokrycia dachu z papy na dachówkę bitumiczną w budynku przy ul. Cieszyńskiej 54 (budynek w ewidencji zabytków).

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich, zainteresowane wykonaniem remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Cieszyńskiej 54 polegającego na zerwaniu papy z powierzchni ok. 190 m² (połać od strony podwórka), częściowej wymianie deskowania, wykonaniu pokrycia z dachówki bitumicznej o kształcie łuska (analogicznie jak pokrycie od strony frontowej) oraz wykonanie i montaż opasek kominowych i ściennych proszone są o złożenie w terminie do 31.01.2018r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin realizacji: maj – czerwiec 2018r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 3 referencje.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załącznik: przedmiar

Konkurs ofert na remont balkonów na elewacji frontowej bez kolorystyki budynku przy ul. Reymonta 2 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 20.12.2017 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – kwiecień 2018 r.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

ObmiarSzkic 1Szkic 2Zdjęcie elewacjiOpis 1Opis 2Opis 3Opis 4Opis 5Opis 6

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com