Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 8 czerwca 2016 r. ofert z podaniem:

 1. Ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/.

 2. Ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości.

 3. Informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

 • uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

 • uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

 • informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia prac - do dnia 15 listopada 2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 98 na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Miarki 7

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót malarskich proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 03.06. 2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym uzupełnienie tynków, przygotowanie i malowanie ścian, wykonanie lamperii farbą olejną, czyszczenie i malowanie balustrad w kolorze czarnym, montaż drewnianych pochwytów

z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji: VII – VIII 2016 r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs ofert nr 97 na remont wiatrołapu przed wejściem do budynku przy Al. Armii Krajowej 143 wraz z wymianą pokrycia dachu wiatrołapu.

Osoby zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 03.06.2016 r. ofert z podaniem

- terminu realizacji prac,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

W załączniku:

dokumentacja fotograficzna wraz z opisem robót:

- do pobrania - plik 1,

- do pobrania - plik 2.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin realizacji: czerwiec – lipiec 2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 96 na remont obróbek tynkarskich kominów ponad dachem i czap kominowych w budynku przy ul. Dębowej 1 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o zapoznanie się z obiektem i złożenie w terminie do 15.06.2016 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta winna obejmować cenę całość przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne kominy i uwzględniać:

- postawienie i demontaż rusztowań,

- przemurowanie kominów,

- wykonanie wypraw tynkarskich i czap kominowych wraz z obróbkami blacharskimi,

- wywóz gruzu.

Zastrzega się możliwość realizacji przedsięwzięcia remontowego etapami.

Obmiary poszczególnych kominów objętych remontem wynoszą (w metrach):

1. 2,40 x 0,50 x 3,30 x 0,80

2. 2,20 x 0,50 x 3,50 x 0,60

3. 1,80 x 0,50 x 2,40 x 0,70

4. 1,80 x 1,10 x 1,00 x 0,50

5. 2,80 x 0,80 x 2,70 x 0,40

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin realizacji: VII – VIII 2016r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 95 na ocieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Michałowicza 5b w Bielsku - Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych metodą „blow-in” zainteresowane wykonaniem ocieplenia stropodachu o pow. 480 m² - grubość ocieplenia 15 cm, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 31.05.2016 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji: VI – VII 2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 94 na remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 14

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych robót malarskich proszone są o przeprowadzenie oględzin w budynku i złożenie w terminie do 23.05.2016r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym obejmującym uzupełnienie tynków, przygotowanie i malowanie ścian oraz czyszczenie i malowanie balustrad, w dwóch wariantach:

- wariant I – lamperia – farba olejna,

- wariant II – lamperia – marmolit,

z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji: VI–VII 2016 r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 93 na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Młodości 5 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 31.03.2016 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji – od 16.05.2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 92 na remont ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. Grażyny 6 – pow. ok. 1015 m²

Zakres prac obejmuje wykonanie uszczelnienia płyt elewacyjnych, skucie uszkodzonych tynków i ich uzupełnienie, przedłużenie odpływów z loggii, wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej, ułożenie masy mozaikowej na cokole.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 25.03.2016 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – od 30.05.2016 r.

W zależności od decyzji Wspólnoty termin realizacji prac może ulec zmianie.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert nr 91 na ocieplenie ścian podłużnych i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zegadłowicza 9 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ocieplenia stropodachu o pow. 565 m² - metodą „blow – in” oraz ocieplenia ścian podłużnych styropianem, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 25.03.2016 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji od 15.05.2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na zimowe utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zakresie zbijania sopli i zrzucania śniegu z dachów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zlecenia na wykonanie ww. robót w sezonie zimowym 2015/2016 proszone są o złożenie w terminie do 20 listopada 2015 r. ofert z podaniem:

 • ceny jednostkowej zbicia 1 mb sopli,
 • ceny jednostkowej zrzucenia 1 m² śniegu,
 • ilości zatrudnionych do wykonywania zadania osób,
 • informacji o dostępie do sprzętu specjalistycznego – np. zwyżki,
 • telefonów kontaktowych do osób dyspozycyjnych przez 24 godziny na dobę.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com