Konkurs ofert na remont ściany szczytowej wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. Mickiewicza 43  – pow. ok. 210 m²

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie  w terminie do 30 listopada 2015 r. ofert z podaniem:

  • terminu realizacji robót,
  • okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – od 31 maja 2016 r.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

  • aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont konserwatorski elewacji frontowych wraz z wykonaniem kolorystyki budynku
przy ul. Komorowickiej 32 – 34

Przewiduje się realizację prac w 4 etapach:

I etap remont elewacji od str. ul. Piłsudskiego – termin realizacji od wiosny 2016 r.
II etap remont narożnika budynku – termin realizacji od wiosny 2017 r.
III etap remont elewacji ul. Komorowicka 34
IV etap remont elewacji ul. Komorowicka 32

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30 listopada 2015 r. ofert z podaniem:

  • terminu realizacji robót,
  • okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

  • aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • referencje na prace o podobnym charakterze wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com