Konkurs ofert na remont i modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy al. Armii Krajowe 143 w Bielsku-Białej, etap I - przedłużenie terminu składania ofert

Osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o zapoznanie się z dokumentacją, przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 31.01.2018 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do 31 marca 2018 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

W zał. przedmiar robót. W sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 28 lipca 2017 r. ofert z podaniem:

 1. Ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/.

 2. Ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości.

 3. Informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

 • uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

 • uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

 • informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia prac - do dnia 15 listopada 2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na ocieplenie ścian, stropu nad piwnicą i remont balkonów w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiej 17c w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 30.06.2017 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji – od 15.09 do 31.10.2017 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:
- projekt,
- szczegóły,
- kolorystyka,
- przedmiar (w sprawie przesłania przedmiaru prosimy o kontakt mailowy)

 

Konkurs ofert na remont balkonów na elewacji frontowej bez kolorystyki budynku przy ul. Reymonta 2 w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 12.05.2017 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do września 2017 r.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Obmiar, Szkic 1, Szkic 2, Zdjęcie elewacji, Opis 1, Opis 2, Opis 3, Opis 4, Opis 5, Opis 6

Konkurs ofert na ocieplenie ścian podłużnych i stropodachu oraz wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grażyny 4 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ocieplenia stropodachu o pow. ok. 570 m² - metodą „blow-in” granulatem wełny mineralnej, ocieplenia ścian podłużnych o łącznej pow. ok. 1570 m² styropianem grubości 8 - 10 cm z wykończeniem tynkiem akrylowym (kolorystyka do uzgodnienia w terminie późniejszym) oraz wymianą pokrycia dachu o pow. ok. 570 m² z papy termozgrzewalnej, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 17.03.2017 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji od 15.05.2016 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na wymianę pokrycia dachu, częściową wymianę deskowania i zmianę konstrukcji rynien z leżących na wiszące w budynku przy ul. Sarniej 9 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich, zainteresowane wykonaniem prac polegających na rozebraniu pokrycia z blachy płaskiej z powierzchni ok. 200 m², częściowej wymianie deskowania i wykonaniu nowego pokrycia dachu wraz ze zmianą konstrukcji rynien z leżących na wiszące, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 28.04.2017 r. ofert w trzech wariantach:
1) nowe pokrycie z blachy płaskiej na rąbek stojący,
2) nowe pokrycie z gontu bitumicznego,
3) nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej;

wraz z kosztorysami ofertowymi z podaniem:
- okresu gwarancji na wykonane roboty,
- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji do 31.08.2017 r.

Oferta winna zawierać:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Uwaga przedłużenie terminu składania ofert.

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. 1 Maja 36 – pow. ok. 420 m²

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 14.04.2017 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – rozpoczęcie: maj-czerwiec 2017 r.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:
Projekt
Przedmiar robót
Mapa
Elewacja 1
Elewacja 2

 

UWAGA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Konkurs ofert na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Milusińskich 4 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót termorenowacyjnych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 28.02.2017 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na bazie przedmiaru z podaniem:
- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Pożądany termin realizacji – od 20 kwietnia 2017 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dębowej 5 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające stosowne uprawnienia, zainteresowane zapraszamy do złożenia oferty w zakresie kompleksowego wykonania prac budowlanych polegających na modernizacji instalacji elektrycznej części wspólnych budynku (zw. dalej Przedmiotem Zapytania).

Warunki oferty:

 1. Lokalizacja Inwestycji (adres): Dębowa 5, Bielsko-Biała

 2. Termin rozpoczęcia prac: październik 2017 r.

 3. Okres gwarancyjny: 5 lat.

Oferta powinna:

 1. obejmować ryczałtową cenę za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Zapytania wraz z wszelkim sprzętem budowlanym oraz materiałami niezbędnym do realizacji zadania;

 2. zostać stworzona na podstawie przeglądu instalacji (w posiadaniu zarządcy nieruchomości) oraz szczegółów zapytania - (plik do pobrania);

 3. zawierać realny termin gotowości rozpoczęcia przez Państwa prac;

 4. w ofercie należy podać:

 • termin ważności oferty,

 • warunki płatności,

 • czas realizacji Przedmiotu Zapytania,

 • osobę do kontaktu z numerem telefonu,

 • inne istotne warunki.

 

Termin składania oferty upływa dnia: 20 stycznia 2017 r.

Oferty prosimy składać w formie: elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na zimowe utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zakresie zbijania sopli i zrzucania śniegu z dachów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zlecenia na wykonanie ww. robót w sezonie zimowym 2016/2017 proszone są o złożenie w terminie do 18.11.2016 r. ofert z podaniem:
- ceny jednostkowej zbicia 1 mb sopli,
- ceny jednostkowej zrzucenia 1 m² śniegu,
- iloci zatrudnionych do wykonywania zadania osób,
- informacji o dostępie do sprzętu specjalistycznego – np. zwyżki,
- telefonów kontaktowych do osób dyspozycyjnych przez 24 godziny na dobę.

Ponadto oferta powinna zawierać:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com