Konkurs ofert na zimowe utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zakresie zbijania sopli i zrzucania śniegu z dachów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zlecenia na wykonanie ww. robót w sezonie zimowym 2020/2021 proszone są o złożenie w terminie do 16.11.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny jednostkowej zbicia 1 mb sopli,

- ceny jednostkowej zrzucenia 1 m² śniegu,

- ilości zatrudnionych do wykonywania zadania osób,

- informacji o dostępie do sprzętu specjalistycznego – np. zwyżki,

- telefonów kontaktowych do osób dyspozycyjnych przez 24 godziny na dobę.

 

Ponadto oferta powinna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont elewacji północnej i wschodniej budynku przy ul. Sło­wackiego 11 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 11

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słowackiego 11 repre­zentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i ko­lorystyki elewacji północnej i wschodniej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 11 autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, kwiecień 2016.

Projekt i przedmiar robót są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w for­mie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 260 m2

Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (chodnik przy ul. Modrzewskiego). Po stronie Wykonawcy jest opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowa­dzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 31.01.2021 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2021 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Cieszyńskiej 82 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 82

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńska 82 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (dostępny na zapytanie mailowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Powierzchnia dachu: około 160 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 31.01.2021 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty (nie mniej niż 5 lat),

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2021 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Lipnickiej 19 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 19

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lipnickiej 19 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz obróbkami i rynnami

- ocena stanu łat i ewentualna wymiana części łat (alternatywnie wymiana łat na pełne deskowanie),

- ocena stanu technicznego konstrukcji oraz ewentualna wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcji,

- ocena stanu ocieplenia oraz ewentualna wymiana części ocieplenia,

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z kompletem obróbek blacharskich, śniegołapów i ław kominiarskich,

- zabezpieczenie przyległego terenu przed spadającymi przedmiotami,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

Oferent winien zaproponować w ofercie rodzaj nowego pokrycia dachu.

Powierzchnia dachu: około 450 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 31.01.2021 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 mb elementów konstrukcji (krokwi),

- ceny jednostkowej wymiany 1 m2 ocieplenia,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 60 miesięcy,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca września 2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji i balkonów budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (dostępny na zapytanie mailowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Powierzchnia elewacji: około 600 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych oraz izolacyjnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 31.01.2021 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: rok 2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA: równolegle ogłoszony jest konkurs na malowanie pokrycia dachu w/w budynku – oferenci zainteresowani realizacją obu zakresów proszeni są o złożenie zbiorczej oferty

 

Konkurs ofert na remont pokrycia dachu budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- oczyszczenie i odtłuszczenie pokrycia,

- wykonanie zaprawek farbą przeciwrdzewną,

- dwukrotne malowanie farbą poliwinykową,

- uszczelnienie poliuretanem dziur w pokryciu,

- malowanie kominów oraz rur wentylacyjnych.

Powierzchnia dachu: około 300 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 31.01.2021 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: rok 2021

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA: równolegle ogłoszony jest konkurs na remont elewacji i balkonów w/w budynku – oferenci zainteresowani realizacją obu zakresów proszeni są o złożenie zbiorczej oferty.

"Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o." poszukuje firm do przeprowadzenia prac remontowych - w tym robót drobnych - w zarządzanych budynkach wspólnot mieszkaniowych w następujących branżach:

- brukarskiej,

- murarskiej,

- dekarskiej.

Firmy zainteresowane współpracą proszone są o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy pl. Opatrzności Bożej 20 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 20

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl. Opatrzności Bożej 20 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót (szczegóły zgodnie z projektem budowlanym z dnia 30.01.2020 r. - dostępny na prośbę mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

- zabezpieczenie placu budowy,

- demontaż poszycia dachu i więźby dachowej,

- wykonanie wieńców,

- wykonanie więźby dachowej,

- wykonanie pokrycia dachu (cenę podać w wariantach: blacha stalowa powlekana, blacha tytanowo-cynkowa – kolor grafit),

- montaż obróbek blacharskich ścian szczytowych,

- montaż rynien,

- odtworzenie pomieszczeń gospodarczych na poddaszu,

- wywóz materiałów z rozbiórki uprzątnięcie nieruchomości.

Powierzchnia dachu: około 254 m2

Budynek położony w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlano-dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 15.07.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- wykazu materiałów (elementy pokrycia dachu, rynny).

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Cieszyńskiej 82 w Bielsku-Białej

Zmiana terminu składania ofert.

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 82

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńska 82 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (do pobrania).

Powierzchnia dachu: około 160 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 31.07.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty (nie mniej niż 5 lat),

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: sierpień, wrzesień 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont drzwi wejściowych do budynku (frontowych) przy ul. K. Pułaskiego 13 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. K. Pułaskiego 13

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. K. Pułaskiego 13 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

WARIANT 1:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- renowacja istniejących drzwi i framugi; usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnianie ubytków, szpachlowanie, malowanie (kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki – sprawdzić przy usuwaniu starych powłok), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem, ewentualna wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

WARIANT 2:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- wykonanie nowych drzwi; konstrukcja drewniana z zachowaniem istniejących podziałów, kolorystyka – kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki (sprawdzić przy demontażu starych drzwi), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem; szklenie w postaci pakietów szyb zespolonych, wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach;

WARIANT 3:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- wykonanie nowych drzwi; konstrukcja drewniana podział skrzydeł 1/3 do 2/3 szerokości drzwi – podziały szklenia nawiązujące do obecnych, kolorystyka – kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki (sprawdzić przy demontażu starych drzwi), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem; szklenie w postaci pakietów szyb zespolonych, wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

 

Oferty można składać na wszystkie warianty jak tez pojedyńczo.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 10.07.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com