Konkurs ofert na remont drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Opłotek 31 B,C, 31 D,E, 31 F,G 31, H,I w Bielsku-Białej

 UWAGA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Opłotek (łącznik)

Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Opłotek 31 B, C, 31 D, E, 31 F, G, 31 H, I reprezentowane przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o. o.” w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: remont drogi dojazdowej (łącznik od ul. Opłotek do osiedla około 100 mb) wycena w dwóch wariantach:

1) położenie asfaltu na całym odcinku

2) ułożenie płyty jumbo lub innej (plac około 25 mkw przy wyjeździe z osiedla w ul. Opłotek, plac 36 mkw przy bramie wjazdowej, dojazd z płyty na dwa koła, ułożona na całej długości około 86 mb)

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót drogowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin terenu, oraz złożenie w terminie do 30.06.2022 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: III/IV kwartał 2022 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 510 478 748

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

 

Konkurs ofert na remont balkonu III piętra budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 7 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 7.

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów 7 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania:

Roboty są opisane w przedmiarze robót remontowych balkonu III piętra. Zakres robót obejmuje wymianę rynienek wszystkich balkonów oraz remont balustrad wszystkich balkonów (opcjonalnie)

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 31.03.2022. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót.

 

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca sierpnia 2022

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 Przedmiar balkon Bohaterów Warszawy 7

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

 

Konkurs ofert na remont tarasów VI i VII piętra budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 26 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 26, tarasy VI i VII piętra.

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów 26 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania: Przedmiar wraz z kosztorysem ofertowym

Roboty są opisane w projekcie wykonawczym remontu posadzki VII piętra oraz przedmiarze robót

Projekt jest dostępny w siedzibie ZN „Adeon” lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (plik pdf i dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 31.03.2022. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót.

 

 

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca października 2022

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs nr 02/01/2022

 

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy w budynkach zarządzanych przez ADEON

 

Adres robót: Bielsko-Biała.

Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowni­ków wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (około 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 20.02.2022. ofert z podaniem:

- ceny jednostkowej przeglądu to jest dla jednego lokalu wraz z odczytem wodomierza (y),

- ceny jednostkowej przeglądu (poziomów i pionów) należących do części wspólnej nieruchomości,

- informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

 

Oferta winna zawierać:

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych

- informację dotyczącą stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wypis z KRS

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 

 

Pożądany termin przeprowadzenia kontroli – do dnia 10.06.2022.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

 

Konkurs ofert na wykonawstwo robót kominiarskich w budynkach zarządzanych przez ADEON

 

Adres robót: Bielsko-Biała i okolice.

Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót: roboty budowlane związane z przewodami kominowymi.

Zakres robót:

- udrażnianie przewodów kominowych,

- udrażnianie przewodów kominowych wymagające rozkucia i ponownego wymurowania ścian przewodu wraz z uporządkowaniem po robotach,

- wykonywanie przewodów kominowych,

- montaż nasad kominowych,

- montaż wkładów kominowych,

- frezowanie przewodów kominowych,

- przebudowa kominów ponad dachem,

- budowa kanałów doprowadzających powietrze,

- drobne roboty blacharskie przy kominach.

W wypadku wykonywania robót objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem Wykonawca jest obowiązany zapewnić kierowanie robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Wykonane roboty podlegają odbiorowi wykonanemu przez zakład kominiarski przeprowadzający kontrole kominów.

Formularz cenowy jest dostępny w siedzibie ZN „Adeon” lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (plik xls) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót kominiarskich zainteresowane wykonywaniem ww. prac proszone są o złożenie w terminie do 28.02.2022 r. ofert

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Termin wykonania robót: rok 2022

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs ofert na remont elewacji budynku przy pl. Opatrzności Bożej 20 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 20

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl. Opatrzności Bożej 20 reprezen­towana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie kolorystyki elewacji kamienicy” autorstwa Pracowni Projektdom oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 750 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Konieczne będzie zapewnienie nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz co najmniej 18 – miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych na obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 15.03.2022 r. ofert przygotowanych na bazie przesłanych przedmiarów z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II-III kwartał 2022 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Konkurs ofert na zimowe utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zakresie zbijania sopli i zrzucania śniegu z dachów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zlecenia na wykonanie ww. robót w sezonie zimowym 2021/2022 proszone są o złożenie w terminie do 15.12.2021 r. ofert z podaniem:

- ceny jednostkowej zbicia 1 mb sopli,

- ceny jednostkowej zrzucenia 1 m² śniegu,

- ilości zatrudnionych do wykonywania zadania osób,

- informacji o dostępie do sprzętu specjalistycznego – np. zwyżki,

- telefonów kontaktowych do osób dyspozycyjnych przez 24 godziny na dobę.

 

Ponadto oferta powinna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na ocieplenie ścian budynku, remont balkonów i malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dębowej 1 w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania (pożądany termin realizacji: jesień 2021 r.), proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją i złożenie w terminie do 15.09.2021 r. ofert (zgodnie z dołączonym do ogłoszenia przedmiarem robót) wraz z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 37 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Legionów 37

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 37 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii olejnej.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót malarskich w budynkach mieszkalnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 23.07.2021 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót – należy uwzględnić etapową realizację prac; I etap koniec 2021r. lub początek 2022r., kolejny po zgromadzeniu przez Wspólnotę środków.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2021 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 24 czerwca 2021 r. ofert z podaniem:

Ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/.

Ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości.

Informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

- informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia prac - do dnia 20 listopada 2021 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com