Konkurs ofert na malowanie 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Młodości 5 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Młodości 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Młodości 5 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjną.

5. Malowanie poręczy, krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie klatek schodowych po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót malarskich, zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 21.08.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- informację o pracach wykonanych w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 20 sierpnia 2019 r. ofert z podaniem:

- ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/,

- ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości,

- informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

- informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądany termin przeprowadzenia prac: do dnia 16 listopada 2019 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont kominów w budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Dębowa 2

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dębowej 2 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Remont lub rozbiórka kominów ponad dachem (w przypadku poszczególnych kominów ostateczny rodzaj robót zleżeć będzie od ekonomicznej opłacalności prac – remont lub rozbiórka:

Zakres prac – remont:

- zbicie uszkodzonych tynków (100%),

- ocieplenie styropianem (3cm),

- wykonanie zaprawy klejowej na siatce,

- malowanie,

- wykonanie obróbki blacharskiej komina,

- wykonanie i montaż czapy kominowej z blachy powlekanej,

Zakres prac – rozbiórka:

- rozbiórka komina poniżej dachu (ok. 1 m poniżej dachu),

- zaślepienie przewodów kominowych,

- uzupełnienie pokrycia dachu (dachówka karpiówka) i ewentualnych elementów więźby dachowej,

- ewentualnie wyprowadzenie przewodu kominowego (spalinowy lub dymowy) ponad dach biegnącego w miejscu rozebranego komina (długość przewodu ok. 2 m), przewodem ocieplanym ze stali, zwieńczenie przewodu kapturkiem (w razie konieczności w indywidualnym przypadku zastosowanie innej nasady);

szczegółowe zestawienie zakresu w Formularzu cenowym (link do pobrania w dalszej części ogłoszenia).

2. Uporządkowanie po robotach

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 5.07.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny na Formularzu cenowym,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: druga połowa 2019 r. przy czym prace mogą być etapowane też na 2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont ściany szczytowej budynku głównego przy ul. 11 Listopada 78 w Bielsku-Białej

UWAGA: zmiana terminu składania ofert i zakresu robót

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 78

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 78 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Montaż i demontaż rusztowania oraz zabezpieczenie okien, obróbek blacharskich itp.

2. Zabezpieczenie dachu budynku 11 Listopada 76 (nieruchomość przyległa do ściany szczytowej).

3. Usunięcie cementowych tynków.

4. Przemurowanie części lica ściany (w miarę potrzeb).

5. Spoinowanie muru.

6. Wykonanie tynków gładkich silikatowych lub silikonowych wraz z kolorystyką – ciepłe szarości (dopuszczone tynki barwione w masie).

7. Uporządkowanie po robotach.

Powierzchnia ściany ok. 185 m2 (koszty do rozliczenia kosztorysem powykonawczym).

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 1.07.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny robót brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: lipiec-wrzesień 2019.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. gen. Grota-Roweckiego 30

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 28.06.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Załączniki:

- przedmiar 1, przedmiar 2

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na ocieplenie ściany tylnej i balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 26 w Bielsku-Białej.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania (pożądany termin realizacji: jesień 2019 r. albo wiosna 2020 r.), proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z kolorystyką będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 30.06.2019 r. ofert wraz z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania:

1. Roboty określone w przedmiarze robót.

2. Montaż i demontaż niezbędnych urządzeń zabezpieczających.

3. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.

4. Uporządkowanie po robotach

 

Roboty będą realizowane na podstawie projektu remontu, docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 28 – autor: Joanna Srokosz. Projekt dostępny na żądanie w siedzibie „Adeon” sp. z o.o.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 07.06.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót,

- osoby kierującej robotami

 

Pożądany termin wykonania robót: III kwartał 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

Przedmiar robót

Wzór umowy

Konkurs ofert na remont tarasów w budynku przy ul. Fałata 4a i 4b w Bystrej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Fałata 4a i 4b

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Fałata 4a, 4b i 6 reprezentowana przez "Zarządzanie Nieruchomościami ADEON sp. z o.o." w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: remont tarasów wraz z dociepleniem (około 60 m2) według przedmiaru (do pobrania).

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.05.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- proponowanego systemu uszczelnienia tarasów,

- proponowanej nawierzchni tarasów

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty (nie mniej niż 5 lat),

- terminu realizacji robót.

Uwaga: konieczna weryfikacja przedmiaru w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej.

 

Pożądany termin wykonania robót: czerwiec-wrzesień 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont chodnika i wymianę ogrodzenia w budynkach przy ul. Fałata 4 i 6 w Bystrej

 

Adres robót: Bystra, ul. Fałata 4 - 6

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Fałata 4 – 6 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (do pobrania).

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elektrycznych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 26.04.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: maj – czerwiec 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Przedmiar robót: celem otrzymania przedmiaru robót prosimy o kontakt mailowy na podany poniżej adres

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont konserwatorski elewacji frontowej i od strony podwórka wraz z wykonaniem kolorystyki, remont klatki schodowej i sieni wejściowej oraz remont dachu budynku przy ul. Rynek 12

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków oraz robót dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz złożenie w terminie do 19.04.2019 r. ofert na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace o podobnym charakterze wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Przedmiar robót: celem otrzymania przedmiaru robót prosimy o kontakt

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com