Konkurs ofert na remont dachu budynku przy pl. Opatrzności Bożej 20 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 20

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl. Opatrzności Bożej 20 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót (szczegóły zgodnie z projektem budowlanym z dnia 30.01.2020 r. - dostępny na prośbę mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

- zabezpieczenie placu budowy,

- demontaż poszycia dachu i więźby dachowej,

- wykonanie wieńców,

- wykonanie więźby dachowej,

- wykonanie pokrycia dachu (cenę podać w wariantach: blacha stalowa powlekana, blacha tytanowo-cynkowa – kolor grafit),

- montaż obróbek blacharskich ścian szczytowych,

- montaż rynien,

- odtworzenie pomieszczeń gospodarczych na poddaszu,

- wywóz materiałów z rozbiórki uprzątnięcie nieruchomości.

Powierzchnia dachu: około 254 m2

Budynek położony w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlano-dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 15.07.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- wykazu materiałów (elementy pokrycia dachu, rynny).

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont drzwi wejściowych do budynku (frontowych) przy ul. K. Pułaskiego 13 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. K. Pułaskiego 13

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. K. Pułaskiego 13 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

WARIANT 1:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- renowacja istniejących drzwi i framugi; usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnianie ubytków, szpachlowanie, malowanie (kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki – sprawdzić przy usuwaniu starych powłok), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem, ewentualna wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

WARIANT 2:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- wykonanie nowych drzwi; konstrukcja drewniana z zachowaniem istniejących podziałów, kolorystyka – kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki (sprawdzić przy demontażu starych drzwi), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem; szklenie w postaci pakietów szyb zespolonych, wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach;

WARIANT 3:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- wykonanie nowych drzwi; konstrukcja drewniana podział skrzydeł 1/3 do 2/3 szerokości drzwi – podziały szklenia nawiązujące do obecnych, kolorystyka – kolor matowy z zachowaniem pierwotnej kolorystyki (sprawdzić przy demontażu starych drzwi), montaż drzwi wraz z uszczelnieniem; szklenie w postaci pakietów szyb zespolonych, wymiana okuć,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

 

Oferty można składać na wszystkie warianty jak tez pojedyńczo.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 10.07.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont komina w budynku przy ul. Głowackiego 5 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Głowackiego 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Głowackiego 5 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- usunięcie starych tynków (w miarę potrzeb),

- wykonanie nowych tynków (akrylowe na styropianie 3 cm) wraz z kolorystyką ok 6 m2,

- wykonanie czapy kominowej (blacha) ok. 3 mb, z przełożeniem nasad,

- ewentualne wykonanie nowych obróbek blacharskich,

- uprzątnięcie nieruchomości po przeprowadzonych robotach.

W zał. zdjęcie komina:

 

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 10.07.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej (bez stolarki okiennej) budynku przy Wyspiańskiego 19 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 19

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 19 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót (szczegóły zgodnie z projektem budowlanym z czerwca 2014 r. - dostępny na prośbę mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

- zabezpieczenie miejsca prac,

- uzgodnienie zajęcia pasa drogowego,

- usunięcie odspojonych tynków,

- oczyszczenie murów,

- uporządkowanie kabli na elewacji,

- wykonanie tynków wraz z kolorystyką,

- uprzątnięcie miejsca prac po ich zakończeniu.

Dopuszczalne jest złożenie oferty na inny system tynków – należy podać rodzaj(producenta), a także zamienną kolorystykę wg wzornika.

Budynek w ewidencji obiektów zabytkowych.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót, zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 10.07.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: jesień 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej dwie referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na roboty kominiarskie budynku przy ul. Solnej 12 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Solna 12

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Solnej 12 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- Mieszkanie nr 1: zamurowanie otworów do przewodów dymowych.

- Mieszkanie nr 3 zamurowanie otworów do przewodów dymowych, montaż wkładu do kotła dwufunkcyjnego oraz nasady na przewód spalinowy i przewód wentylacyjny z łazienki.

- Mieszkanie nr 5: zamurowanie otworów do przewodów dymowych montaż wkładu do kotła dwufunkcyjnego oraz nasady na przewód spalinowy i przewód wentylacyjny z łazienki wraz z ociepleniem

- Mieszkanie nr 7: zamurowanie otworów do przewodów dymowych.

- Mieszkanie nr 2: przepięcie wentylacji kuchni do przewodu nr 29 wraz z montażem wkładu kominowego do przewodu wentylacyjnego łazienki.

- Mieszkanie nr 4: zamurowanie otworów do przewodów dymowych, montaż wkładu do kotła dwufuncyjnego oraz wkładu do wentylacji łazienki.

- Mieszkanie nr 6: zamurowanie otworów do przewodów dymowych, montaż wkładu do kotła dwufunkcyjnego.

- Mieszkanie nr 8: zamurowanie otworów do przewodów dymowych, montaż wkładu do wentylacji kuchni oraz ocieplenie wentylacji kuchni ponad dachem, wpięcie wentylacji łazienki do wolnego przewodu a następnie montaż wkładu.

- usunięcie wszelkich odpadów,

- zapewnienie odbioru kominiarskiego przez Zakład Kominiarski Waszek w Ustroniu.

W mieszkaniach 1 i 2 pozostają wyprowadzenia z kotłów dwufunkcyjnych na zewnętrzną ścianę budynku.

Powyższy zakres prac może ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji robót.

Roboty winny spełniać wymogi określone w opinii kominiarskiej nr 00325/2020 (do pobrania).

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót kominiarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 30.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca 2020 roku.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na dostawę i montaż nasad kominowych budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- dostawa i montaż 15 szt ocieplonych nasad kominowych,

- usunięcie wszelkich odpadów,

- zapewnienie odbioru kominiarskiego przez Zakład Kominiarski Waszek w Ustroniu,

 

Roboty winny spełniać wymogi określone w opinii nr 00456/2020 (do pobrania).

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót kominiarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 30.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont pokrycia dachu budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- oczyszczenie i odtłuszczenie pokrycia,

- wykonanie zaprawek farbą przeciwrdzewną,

- dwukrotne malowanie farbą poliwinykową,

- uszczelnienie poliuretanem dziur w pokryciu,

- malowanie kominów oraz rur wentylacyjnych.

Powierzchnia dachu: około 300 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 30.06.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: rok 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA: równolegle ogłoszony jest konkurs na remont elewacji i balkonów w/w budynku – oferenci zainteresowani realizacją obu zakresów proszeni są o złożenie zbiorczej oferty.

Konkurs ofert na izolację fundamentów budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- ostrożny demontaż nawierzchni z kostki brukowej,

- demontaż włókniny i warstwy humusu,

- wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem,

- rozkucie i usunięcie ewentualnych brył betonu pozostałych po robotach budowlanych w ziemi,

- wykonanie izolacji ław i ścian fundamentowych wraz z zabezpieczeniem folią kubełkową,

- wykonanie drenażu fundamentów,

- ostrożne zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem kostki brukowej i terenu zielonego,

- usunięcie nadmiaru ziemi i odpadków z terenu robót

Projekt zostanie przesłany w formie elektronicznej (pliki pdf) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 30.06.2020 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca lipca 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont elewacji i balkonów budynku przy ul. Wodnej 65C w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Wodna 65C

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodna 65C reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (do pobrania).

Powierzchnia elewacji: około 600 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych oraz izolacyjnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 30.06.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: rok 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA: równolegle ogłoszony jest konkurs na malowanie pokrycia dachu w/w budynku – oferenci zainteresowani realizacją obu zakresów proszeni są o złożenie zbiorczej oferty

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 25 czerwca 2020 r. ofert z podaniem:

Ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/.

Ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości.

Informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

- informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia prac - do dnia 20 listopada 2020 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com