Konkurs ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i drenażu przy ul. N.M.P. Królowej Polski 20 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. N.M.P. Królowej Polski 20

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. N.M.P. Królowej Polski 20 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Wykonanie izolacji pionowej ścian budynku (połowa ściany południowo-zachodniej, ściana północno-zachodnia – szczytowa, ściana północno-zachodnia – frontowa łącznie ok. 35 mb.) tj.:

- wykonanie wykopu (w tym zapewnienie dostępu do budynku),

- oczyszczenie ścian,

- zaizolowanie ścian masą asfaltową (Dysperbit lub podobne),

- zabezpieczenie ścian folią kubełkową z listwą zabezpieczającą,

- położenie rur drenarskich,

- podłączenie drenażu do kanalizacji,

- wykonanie obsypki filtracyjnej z geowłókniną,

- wypełnienie wykopu,

- wykonanie opaski (kamień płukany + obrzeża chodnikowe).

2. Uporządkowanie terenu po robotach.

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 25.10.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej ceny wykonania robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: lato 2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisnerTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont kominów oraz ścian i pokrycia tarasu w budynku przy ul. Piastowskiej 2 w Bielsku-Białej - przedłużenie terminu składania ofert.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich i dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.10.2019 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Szczegółowy zakres robót do ustalenia z zarządcą.

Pożądany termin wykonania robót: do końca II kwartału 2020 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont 3 balkonów na elewacji tylnej budynku przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich, izolacyjnych i wykończeniowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 16.09.2019 ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót bez warstwy wykończeniowej,

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

 

Pożądany termin wykonania robót: IV kwartał 2019 lub II kwartał 2020

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Szczegółowy Opis robót

 

Zakres: Remont balkonów

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych balkonów oraz obróbek blacharskich.

2. Skucie odparzonych tynków od spodu balkonów.

3. Uprzątnięcie i wywózka materiałów z rozbiórki.

4. Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych obróbek blacharskich.

5. Wykonanie nowych tynków od spodu balkonów.

6. Wykonanie nowych warstw dociskowych na izolacji przeciwwilgociowej wraz z pielęgnacją zaprawy.

7. Pomalowanie spodów balkonów farbą silikonową.

8. Oczyszczenie ze starej farby oraz ponowne pomalowanie balustrad balkonowych.

9. Montaż i demontaż rusztowania.

10. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem części budynku nie podlegających robotom remontowym.

11. Uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem odpadów.

 

Szacunkowy obmiar robót: 3 balkony, każdy o wymiarach ok. 3,0 x 1,1 m

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy.

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem zaawansowania robót.

Dokumentacja zdjęciowa dostępna mailowo na prośbę.

Konkurs ofert na malowanie 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Młodości 5 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Młodości 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Młodości 5 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjną.

5. Malowanie poręczy, krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie klatek schodowych po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót malarskich, zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 21.08.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- informację o pracach wykonanych w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 20 sierpnia 2019 r. ofert z podaniem:

- ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/,

- ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości,

- informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

- informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądany termin przeprowadzenia prac: do dnia 16 listopada 2019 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont kominów w budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Dębowa 2

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dębowej 2 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Remont lub rozbiórka kominów ponad dachem (w przypadku poszczególnych kominów ostateczny rodzaj robót zleżeć będzie od ekonomicznej opłacalności prac – remont lub rozbiórka:

Zakres prac – remont:

- zbicie uszkodzonych tynków (100%),

- ocieplenie styropianem (3cm),

- wykonanie zaprawy klejowej na siatce,

- malowanie,

- wykonanie obróbki blacharskiej komina,

- wykonanie i montaż czapy kominowej z blachy powlekanej,

Zakres prac – rozbiórka:

- rozbiórka komina poniżej dachu (ok. 1 m poniżej dachu),

- zaślepienie przewodów kominowych,

- uzupełnienie pokrycia dachu (dachówka karpiówka) i ewentualnych elementów więźby dachowej,

- ewentualnie wyprowadzenie przewodu kominowego (spalinowy lub dymowy) ponad dach biegnącego w miejscu rozebranego komina (długość przewodu ok. 2 m), przewodem ocieplanym ze stali, zwieńczenie przewodu kapturkiem (w razie konieczności w indywidualnym przypadku zastosowanie innej nasady);

szczegółowe zestawienie zakresu w Formularzu cenowym (link do pobrania w dalszej części ogłoszenia).

2. Uporządkowanie po robotach

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 5.07.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny na Formularzu cenowym,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: druga połowa 2019 r. przy czym prace mogą być etapowane też na 2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont ściany szczytowej budynku głównego przy ul. 11 Listopada 78 w Bielsku-Białej

UWAGA: zmiana terminu składania ofert i zakresu robót

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 78

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 78 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Montaż i demontaż rusztowania oraz zabezpieczenie okien, obróbek blacharskich itp.

2. Zabezpieczenie dachu budynku 11 Listopada 76 (nieruchomość przyległa do ściany szczytowej).

3. Usunięcie cementowych tynków.

4. Przemurowanie części lica ściany (w miarę potrzeb).

5. Spoinowanie muru.

6. Wykonanie tynków gładkich silikatowych lub silikonowych wraz z kolorystyką – ciepłe szarości (dopuszczone tynki barwione w masie).

7. Uporządkowanie po robotach.

Powierzchnia ściany ok. 185 m2 (koszty do rozliczenia kosztorysem powykonawczym).

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 1.07.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny robót brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: lipiec-wrzesień 2019.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. gen. Grota-Roweckiego 30

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 28.06.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Załączniki:

- przedmiar 1, przedmiar 2

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na ocieplenie ściany tylnej i balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 26 w Bielsku-Białej.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania (pożądany termin realizacji: jesień 2019 r. albo wiosna 2020 r.), proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z kolorystyką będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 30.06.2019 r. ofert wraz z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

Opis czynności do wykonania:

1. Roboty określone w przedmiarze robót.

2. Montaż i demontaż niezbędnych urządzeń zabezpieczających.

3. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.

4. Uporządkowanie po robotach

 

Roboty będą realizowane na podstawie projektu remontu, docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 28 – autor: Joanna Srokosz. Projekt dostępny na żądanie w siedzibie „Adeon” sp. z o.o.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 07.06.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót,

- osoby kierującej robotami

 

Pożądany termin wykonania robót: III kwartał 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

Przedmiar robót

Wzór umowy

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com