Zarządzamy nieruchomościami od 2008 r. kiedy założyliśmy firmę 
"Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o."której podstawowe kierunki działalności to:

 • Doradztwo w sprawach lokalowych:
  • wydawanie opinii i udzielanie porad w sprawach najmu i dzierżawy nieruchomości,
  • badanie rynku i wskazywanie możliwości uzyskiwania pożytków z wykorzystania części wspólnych nieruchomości (reklamy, zagospodarowanie
  • części wspólnych, zmiany sposobu użytkowania nieruchomości),
   obrót nieruchomościami.
 • Zarządzanie nieruchomościami:
  • pełnienie funkcji zarządcy części wspólnych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych,
  • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi stanowiącymi własność lub współwłasność w częściach niewydzielonych osób prawnych i (lub) fizycznych,
  • opracowywanie planów zarządzania nieruchomościami,
  • świadczenie usług technicznych i eksploatacyjnych (m.in. nadzory inwestorskie, przeglądy okresowe budynków, usługi utrzymania czystości, usługi pogotowia technicznego).
 • Obsługa rachunkowo-księgowa:
  • prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń we Wspólnotach Mieszkaniowych i w nieruchomościach stanowiących współwłasność w częściach niewydzielonych.

Celem zapewnienia profesjonalizmu i najwyższego standardu świadczonych usług zatrudniamy sześciu zarządców nieruchomości (którzy uzyskali licencje zarządcy nieruchomościami przed 2014 r.) – najwięcej spośród firm zarządzających nieruchomościami na terenie Podbeskidzia – a z dwoma kolejnymi zarządcami w sposób stały współpracujemy. Równocześnie zatrudniamy wykwalifikowany personel księgowy i pomocniczy, co pozwala nam na poświęcenie naszym Klientom czasu niezbędnego do analizy ich realnych potrzeb.

Cały czas dbamy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników poprzez samokształcenie i regularne uczestnictwo w sympozjach i szkoleniach.
Nasi zarządcy są także członkami Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości działającego na terenie Podbeskidzia od 2004 r.

Naszą działalność prowadzimy w całości w siedzibie naszej firmy w Bielsku-Białej, stąd mają Państwo swobodny dostęp na miejscu do zarządców, księgowych oraz do dokumentacji Państwa nieruchomości, a nam pozwala to na sprawowanie bieżącej kontroli nad zarządzanymi nieruchomościami.
Ponadto oferowane warunki lokalowe pozwalają na komfortowe organizowanie w siedzibie naszej firmy zebrań Wspólnot Mieszkaniowych liczących nawet kilkudziesięciu właścicieli.

W procesie zarządzania nieruchomościami wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie komputerowe.

Na rynku zarządców nieruchomości wyróżnia nas:

 • w wynagrodzeniu uwzględniamy koszty: prowadzenia księgowości, korespondencji bieżącej oraz dokumentacji rozliczeniowej,
 • samodzielnie wykonujemy czynności windykacyjne,
 • wieloletnie doświadczenie oraz przeprowadzane postępowania konkursowe pozwalają nam uzyskać bardzo korzystne nie tylko ceny, ale również warunki umów: remontowych, ubezpieczeniowych, jak również ceny i warunki przeglądów technicznych oraz innych usług związanych z obsługą nieruchomości.Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowej oferty proszę o kontakt.

Łącząc wyrazy szacunku
Prezes Zarządu
Wojciech Łozowski

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com