• promo2
  • promo3


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-15:00

środa: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki opłat za ciepło, obowiązujące od 16.06.2022 oraz od 01.07.2022

 

 

image40.png

 

image40.png

Bielsko-Biała, dnia 4 maja 2022 r.

 

Szanowni Właściciele – członkowie wspólnot mieszkaniowych

 

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw upływa 30 czerwca 2022 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

- „Zarządzanie Nieruchomości ADEON Sp. z o.o.” działając jako zarządca części wspólnych nieruchomości składa deklarację dotyczącą wspólnych źródeł ciepła w budynku (tj. dla nieruchomości posiadających ogrzewanie z sieci miejskiej THERMA oraz dla nieruchomości posiadających wspólną kotłownię),

- właściciel lokalu w budynku o jakim wyżej mowa składa deklarację w przypadku posiadania innych źródeł ciepła (tj. kominek, piec kaflowy itp.) oraz w przypadku podgrzewania zimnej wody indywidualnym piecykiem gazowym/elektrycznym,

- właściciel lokalu w budynku, który nie posiada ogrzewania z sieci miejskiej lub nie posiada wspólnej kotłowni zobowiązany jest do samodzielnego złożenia deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) właściciele, którzy nie złożą deklaracji w terminie podlegać będą karze grzywny.

Szczegółowe informacje dotyczące składania deklaracji. - link

UWAGA:

Druki deklaracji lokale mieszkalne - link

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

Druki deklaracji lokale użytkowe – link

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236

 

Gabriela Jenkner – prokurent

AKTUALIZACJA 01.03.2022 r.

Informujemy, że w związku z luzowaniem obostrzeń dotyczących COVID-19 od 01.03.2022 wznawiamy obsługę klientów w biurze Spółki.

Obsługa odbywa się w następujący sposób:

1. W Sekretariacie może przebywać jedna osoba. Prosimy wchodzić pojedynczo.

2. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikami Spółki, ze względów organizacyjnych prosimy, o telefoniczne umówienie spotkania.

3. W pomieszczeniach Spółki należy stosować maseczki ochronne i przestrzegać obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi i przydatnymi informacjami znajdującymi się w zakładce
Strefa Właściciela - Artykuły

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen dostaw wody i odprowadzenia ścieków wg taryf AQUA S.A. obowiązujących od 16.06.2020 r.

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 WODA netto Cena zł/m3 WODA brutto Cena zł/m3 ŚCIEKI netto  Cena zł/m3 ŚCIEKI brutto

     RAZEM        cena zł/m3   brutto

Gospodarstwa domowe 5,11 5,52 4,91 5,30 10,82
Pozostali odbiorcy 6,93 7,48 6,46 6,98 14,46

 

Szczegółowe taryfy w tym informacje o kolejnych wzrostach cen w latach następnych, dostępne są na stronie dostawcy wody: https://www.aqua.com.pl/taryfy

 

W dniu 19.11.2019 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nowe stawki od 1.01.2020 r. wyniosą:

1. Dla odpadów zbieranych selektywnie:

- 26,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

- 52,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

- 78,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

- 91,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

- 92,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

- 93,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

- 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa;

2. Dla odpadów zbieranych nieselektywnie:

- 52,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

- 104,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

- 156,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

- 182,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

- 184,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

- 186,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

- 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com