• OGŁOSZENIE
  • promo2
  • promo3


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-15:00

środa: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Uwaga ważny komunikat dla Właścicieli
- członków Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że we Wspólnotach Mieszkaniowych, które mają założony rachunek bankowy w BANKU ZACHODNIM WBK wprowadziliśmy indywidualne numery rachunków bankowych.
W związku z powyższym wysłaliśmy do Państwa informację z podanym numerem rachunku.
Ponieważ kierujecie Państwo do nas zapytania związane ze sprawdzeniem autentyczności naszej informacji, podajemy następujące dane kontrolne:

  • Numer rachunku bankowego – wszystkie numery rachunków na pozycjach od 3 do 14 zawierają następujące cyfry 1090 0004 8409 pozostałe cyfry są różne – tak więc dla stwierdzenia autentyczności wystarczy sprawdzić wyżej podane cyfry. Jeżeli zmienne cyfry zapiszemy jako x, to podany przez nas indywidualny rachunek bankowy będzie miał postać:
    xx 1090 0004 8409 xxxx xxxx xxxx
  • Nasze pisma informacyjne lub pisma zawierające zaliczki podpisywane były wraz z pieczątką przez jedną z następujących osób tj. zarządcę, księgową lub inspektor – w zał. skan przykładowego pisma.

Właściciele, którzy chcą uzyskać "książeczkę" do dokonywania wpłat, proszeni są o zgłoszenie takiego zapotrzebowania.
Forma zgłoszenia - dowolna tj. osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com