• 23
 • promo20193


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

W dniu 20.01.2016 r. nasi zarządcy nieruchomości wzięli udział w szkoleniu "Właściwa eksploatacja przewodów, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych" prowadzonym przez Mistrza Kominiarskiego pana Pawła Waszka, organizowanym przez Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości.

Na szkoleniu omawiano tematykę prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych, zwracając szczególną uwagę na główne przyczyny zatruć tlenkiem węgla, które w zdecydowanej większości przypadków spowodowane są samowolnymi ingerencjami użytkowników lokali w przewody kominowe i nadmiernym uszczelnianiem lokali (brakiem dopływu powietrza).

Wobec powyższego, w najbliższej przyszłości będziemy starać się przekazać Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej więcej informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji lokali.

Ważna informacja o zmianie firmy świadczącej usługi kominiarskie.

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2016 r. rozwiązaniu ulega umowa o świadczenie usług kominiarskich zawarta z firmą 0kręgowy Zakład Kominiarski Cezarego Kwiecińskiego.

Wobec powyższego od dnia 1 lutego 2016 r. wszelkie awarie przewodów kominowych w budynkach obsługiwanych dotychczas przez ww. zakład kominiarski, należy zgłaszać firmom:

 • Zakład Kominiarski Mariusz Cisek (tel. +48 607 401 642)
  – dla budynków przy ulicach: Pułaskiego, Sikornik, Wyspiańskiego;
 • Zakład Kominiarski Waszek S.J. (tel. +48 506 059 039)
  – dla pozostałych budynków.

W bieżącym roku „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” włączył się w akcję upiększania Bielska-Białej organizowanej przez Galerią Bielską BWA, polegającej na tworzeniu murali na ścianach budynków.

Prowadzone przez nas działania pozwoliły na rozpoczęcie współpracy pomiędzy zarządzanymi Wspólnotami Mieszkaniowymi i artystami tworzącymi murale, która zaowocowała powstaniem dwóch murali na zarządzanych przez nas budynkach przy ul. Cieszyńskiej 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 54.

Do tej pory są to jedyne Wspólnoty Mieszkaniowe w Bielsku-Białej, na których pojawiły się murale.

Zapraszamy do oglądania.

Sobieskiego 54

Witamy na naszej nowej stronie internetowej.

Poprzednia edycja naszej strony miała ponad 270 000 odwiedzin. Widząc duże zainteresowanie stroną, a także wszechobecny postęp technologiczny zdecydowaliśmy się na udoskonalenie naszej strony internetowej.

Nowa strona to nie tylko nowa grafika, to przede wszystkim nowe możliwości.

Uwaga ważny komunikat dla Właścicieli
- członków Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że we Wspólnotach Mieszkaniowych, które mają założony rachunek bankowy w BANKU ZACHODNIM WBK wprowadziliśmy indywidualne numery rachunków bankowych.
W związku z powyższym wysłaliśmy do Państwa informację z podanym numerem rachunku.
Ponieważ kierujecie Państwo do nas zapytania związane ze sprawdzeniem autentyczności naszej informacji, podajemy następujące dane kontrolne:

 • Numer rachunku bankowego – wszystkie numery rachunków na pozycjach od 3 do 14 zawierają następujące cyfry 1090 0004 8409 pozostałe cyfry są różne – tak więc dla stwierdzenia autentyczności wystarczy sprawdzić wyżej podane cyfry. Jeżeli zmienne cyfry zapiszemy jako x, to podany przez nas indywidualny rachunek bankowy będzie miał postać:
  xx 1090 0004 8409 xxxx xxxx xxxx
 • Nasze pisma informacyjne lub pisma zawierające zaliczki podpisywane były wraz z pieczątką przez jedną z następujących osób tj. zarządcę, księgową lub inspektor – w zał. skan przykładowego pisma.

Właściciele, którzy chcą uzyskać "książeczkę" do dokonywania wpłat, proszeni są o zgłoszenie takiego zapotrzebowania.
Forma zgłoszenia - dowolna tj. osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com