• 23
  • 31


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

W związku z kontrolami dotyczącymi przestrzegania segregacji odpadów prowadzonymi na terenie Bielska-Białej informujemy, że otrzymaliśmy pisma z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Biura ds. Gospodarki Odpadami o nieprzestrzeganiu segregacji odpadów na zarządzanych przez nas nieruchomościach przy ul.:

W okresie od 5 kwietnia do 2 czerwca 2016 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci.

Ze szczegółami dotyczącymi terminów, miejsc oraz warunków zbiórek elektrośmieci można zapoznanać się na stronie czystemiasto.bielsko-biala.pl.

W dniu 10.03.2016 r. zakończył się jeden z najpoważniejszych remontów jaki był prowadzony w zarządzanych przez nas budynkach.

Prace remontowe polegały na wzmocnieniu podłoża pod budynkiem poprzez wykonanie betonowych iniekcji, aż do gruntu rodzimego położonego ok. 8 m poniżej fundamentów.

Remontowany budynek wybudowany został w 1913 r. na kilkumetrowej warstwie nasypu technicznego, pozostałego po pracach budowlanych prowadzonych jeszcze w XIX w. Takie podłoże w dłuższej perspektywie czasu nie dało wystarczającego oparcia dla fundamentów budynku i w konsekwencji część ścian zaczęła osiadać, co mogło doprowadzić nawet do jego zawalenia.

Podejmowane przez nas działania od chwili przejęcia budynku do zarządzania poległy m.in. na zapewnieniu sporządzenia niezbędnych ekspertyz budowlanych, geologicznych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi, uzyskaniu wymaganych pozwoleń na prace budowlane, a także na znalezieniu instrumentów finansowych (umożliwiających sfinansowane inwestycji przez właścicieli) oraz wykonawcy, który posiadał zasoby i doświadczenie pozwalające na wykonanie tak złożonych prac.

Prace w 95% prowadzone były w piwnicach budynku, stąd też na zewnątrz były praktycznie niezauważalne, a ogrom prac wykonanych przez okres czterech miesięcy przykryła całkowicie wylewka posadzki w piwnicy.

W dniu 20.01.2016 r. nasi zarządcy nieruchomości wzięli udział w szkoleniu "Właściwa eksploatacja przewodów, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych" prowadzonym przez Mistrza Kominiarskiego pana Pawła Waszka, organizowanym przez Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości.

Na szkoleniu omawiano tematykę prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych, zwracając szczególną uwagę na główne przyczyny zatruć tlenkiem węgla, które w zdecydowanej większości przypadków spowodowane są samowolnymi ingerencjami użytkowników lokali w przewody kominowe i nadmiernym uszczelnianiem lokali (brakiem dopływu powietrza).

Wobec powyższego, w najbliższej przyszłości będziemy starać się przekazać Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej więcej informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji lokali.

Ważna informacja o zmianie firmy świadczącej usługi kominiarskie.

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2016 r. rozwiązaniu ulega umowa o świadczenie usług kominiarskich zawarta z firmą 0kręgowy Zakład Kominiarski Cezarego Kwiecińskiego.

Wobec powyższego od dnia 1 lutego 2016 r. wszelkie awarie przewodów kominowych w budynkach obsługiwanych dotychczas przez ww. zakład kominiarski, należy zgłaszać firmom:

  • Zakład Kominiarski Mariusz Cisek (tel. +48 607 401 642)
    – dla budynków przy ulicach: Pułaskiego, Sikornik, Wyspiańskiego;
  • Zakład Kominiarski Waszek S.J. (tel. +48 506 059 039)
    – dla pozostałych budynków.

W bieżącym roku „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” włączył się w akcję upiększania Bielska-Białej organizowanej przez Galerią Bielską BWA, polegającej na tworzeniu murali na ścianach budynków.

Prowadzone przez nas działania pozwoliły na rozpoczęcie współpracy pomiędzy zarządzanymi Wspólnotami Mieszkaniowymi i artystami tworzącymi murale, która zaowocowała powstaniem dwóch murali na zarządzanych przez nas budynkach przy ul. Cieszyńskiej 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 54.

Do tej pory są to jedyne Wspólnoty Mieszkaniowe w Bielsku-Białej, na których pojawiły się murale.

Zapraszamy do oglądania.

Sobieskiego 54

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com