• 23
  • promo20193


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2016 r. segregacji szkła opakowaniowego, zaktualizowany został internetowy harmonogram odbioru odpadów (dostępny tutaj).

W przypadku nieruchomości korzystających z tzw. dzwonów terminy wywozów nie są określone w ww. harmonogramie.

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. na terenie gminy Bielsko-Biała wprowadzony zostaje obowiązek odrębnego segregowania szkła opakowaniowego.

Szczegółowe zasady segregacji przedstawiono w artykule "Ważne zmiany w sposobie segregacji odpadów", a dodatkowo dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych broszury dotyczące nowych zasad segregacji odpadów.

Na klatkach schodowych zostaną wywieszone ogłoszenia z informacją, jaki sposób gromadzenia odpadów szklanych przewidziano dla Państwa nieruchomości.

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. w przypadku wyrzucenia do pojemników na SUCHE szkła opakowaniowego, odpady takie będą traktowane jako zmieszane, co może spowodować naliczenie przez Urząd Miejski wyższych opłat za wywóz odpadów, w związku z brakiem segregacji.

 

 

W dniu 6.06.2016 r. nasi zarządcy nieruchomości wzięli udział w szkoleniu "Zmiany w Ustawie o własności lokali oraz zmiany w prawie budowlanym." organizowanym przez Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości.

Przedmiotem szkolenia było omówienie funkcjonowania w praktyce ostatnich zamian w Ustawie o własności lokali, które weszły w życie 29.08.2015 r. Przypominamy, że wprowadzone wówczas zmiany miały na celu przede wszystkim umożliwienie sprawnego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się wyodrębnione lokale garażowe, posiadające na ogół wielu współwłaścicieli.

Omawiano również zmiany w szeroko pojętym prawie budowlanym, które podlega nieustannym nowelizacjom, co powoduje konieczność ciągłego śledzenia zmian.

W związku z kontrolami dotyczącymi przestrzegania segregacji odpadów prowadzonymi na terenie Bielska-Białej informujemy, że otrzymaliśmy pisma z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Biura ds. Gospodarki Odpadami o nieprzestrzeganiu segregacji odpadów na zarządzanych przez nas nieruchomościach przy ul.:

W okresie od 5 kwietnia do 2 czerwca 2016 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci.

Ze szczegółami dotyczącymi terminów, miejsc oraz warunków zbiórek elektrośmieci można zapoznanać się na stronie czystemiasto.bielsko-biala.pl.

W dniu 10.03.2016 r. zakończył się jeden z najpoważniejszych remontów jaki był prowadzony w zarządzanych przez nas budynkach.

Prace remontowe polegały na wzmocnieniu podłoża pod budynkiem poprzez wykonanie betonowych iniekcji, aż do gruntu rodzimego położonego ok. 8 m poniżej fundamentów.

Remontowany budynek wybudowany został w 1913 r. na kilkumetrowej warstwie nasypu technicznego, pozostałego po pracach budowlanych prowadzonych jeszcze w XIX w. Takie podłoże w dłuższej perspektywie czasu nie dało wystarczającego oparcia dla fundamentów budynku i w konsekwencji część ścian zaczęła osiadać, co mogło doprowadzić nawet do jego zawalenia.

Podejmowane przez nas działania od chwili przejęcia budynku do zarządzania poległy m.in. na zapewnieniu sporządzenia niezbędnych ekspertyz budowlanych, geologicznych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi, uzyskaniu wymaganych pozwoleń na prace budowlane, a także na znalezieniu instrumentów finansowych (umożliwiających sfinansowane inwestycji przez właścicieli) oraz wykonawcy, który posiadał zasoby i doświadczenie pozwalające na wykonanie tak złożonych prac.

Prace w 95% prowadzone były w piwnicach budynku, stąd też na zewnątrz były praktycznie niezauważalne, a ogrom prac wykonanych przez okres czterech miesięcy przykryła całkowicie wylewka posadzki w piwnicy.

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com