• 23
  • promo20193


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Informujemy, że Właściciele lokali - Członkowie wspólnot mieszkaniowych - mogą zgodnie z Uchwałą XVII/320/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nabywać z bonifikatą nieruchomości gruntowe w celu zapewnienia działki niezbędnej do prawidłowego gospodarowania nieruchomością przez Wspólnotę Mieszkaniową (innymi słowy w celu spełnienia wymogu posiadania działki budowlanej). Bonifikata wynosi 95% od ceny nabywanej nieruchomości gruntowej.

Do pobrania:

Uchwała XVII/320/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/739/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej

 

Ponieważ koszty ogrzewania mieszkań są najwyższym składnikiem opłat za mieszkania, a od 1.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. podniosło ceny ciepła (patrz pismo poniżej) przedstawiamy Państwu kilka porad, które pozwolą na zmniejszenie kosztów ogrzewania, ponieważ wbrew pozorom użytkownicy lokali w budynku mają duży wpływ na ich wysokość.

W szczególności warto:

  • korzystać z zaworów termostatycznych, co umożliwia dostosowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach mieszkań do indywidualnych potrzeb (w przypadku nadmiernego ciepła przykręcajmy zawory),

  • nie zasłaniać głowic przy zaworach termostatycznych meblami, zasłonami itp., nie suszyć prania na grzejnikach, powoduje to ich wychłodzenie i większy pobór ciepła,

  • mieszkania wietrzyć intensywnie i krótko przy zamkniętych zaworach termostatycznych,

  • w okresie grzewczym nie otwierać okien na klatce schodowej, okienek piwnicznych, pilnować aby drzwi wejściowe do klatek były zamknięte. 

Pamiętajmy przy tym o prawidłowej wentylacji pomieszczeń przez stosowanie mikrouchyłów (lub nawietrzaków) w oknach. Nie wolno ze względów bezpieczeństwa zasłaniać kratek wentylacyjnych.

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym rusza po raz kolejny kampania informacyjna "Nie dla czadu" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, mająca na celu podniesienie świadomości mieszkańców o zagrożeniu tlenkiem węgla.

Więcej informacji na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, a także na naszej stronie w artykule "Nie dla czadu".

Pragniemy podkreślić, że większość zatruć czadem ma miejsce w okresie jesiennym, co spowodowane jest dwoma podstawowymi przyczynami:
- dużą niestabilnością warunków atmosferycznych, co może zakłócać ciągi kominowe,
- faktem uruchamiania po raz pierwszy od dłuższego czasu urządzeń grzewczych - dlatego w przypadku indywidualnych źródeł ciepła zasadne jest wykonanie ich wcześniejszej kontroli i ewentualnego serwisu.

Przypominamy również o konieczności zapewnienia napływu powietrza do pomieszczeń, w których są używane urządzenia z otwartym paleniskiem (kuchenki gazowe, piece c.o. z otwartą komorą spalania, piece kaflowe), w ilości zapewniającej prawidłowe spalanie paliw opałowych.

 

Informujemy, że Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił kolejne zbiórki elektrośmieci na terenie gminy Bielsko-Biała.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram wywózek (do pobrania) dostępne są na stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl.

 

Na zarządzanym przez nas budynku przy ul. Cieszyńskiej 36 powstał we współpracy z Galerią Bielską BWA, kolejny mural zdobiący nasze miasto. Autorką muralu jest Natalia Rak.

Poniżej zdjęcia kolejnych etapów powstawania muralu jak i efekt końcowy.

Ponieważ, zarządzane zarządzanie nieruchomościami to nie tylko wykonywanie prac remontowych, ale również dbałość o tereny przy budynkach, stworzyliśmy nowa galerię na naszej stronie, gdzie będziemy prezentować zdjęcia najciekawszych ogrodów i zieleńców przy zarządzanych przez nas wspólnotach.

Zapraszamy do oglądania.

 

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com