Poniżej przedstawiamy zestawienie cen dostaw wody i odprowadzenia ścieków wg taryf AQUA S.A. obowiązujących od 16.06.2020 r.

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 WODA netto Cena zł/m3 WODA brutto Cena zł/m3 ŚCIEKI netto  Cena zł/m3 ŚCIEKI brutto

     RAZEM        cena zł/m3   brutto

Gospodarstwa domowe 5,11 5,52 4,91 5,30 10,82
Pozostali odbiorcy 6,93 7,48 6,46 6,98 14,46

 

Szczegółowe taryfy w tym informacje o kolejnych wzrostach cen w latach następnych, dostępne są na stronie dostawcy wody: https://www.aqua.com.pl/taryfy