• promo2
  • promo3


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-15:00

środa: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen dostaw wody i odprowadzenia ścieków wg taryf AQUA S.A. obowiązujących od 16.06.2020 r.

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 WODA netto Cena zł/m3 WODA brutto Cena zł/m3 ŚCIEKI netto  Cena zł/m3 ŚCIEKI brutto

     RAZEM        cena zł/m3   brutto

Gospodarstwa domowe 5,11 5,52 4,91 5,30 10,82
Pozostali odbiorcy 6,93 7,48 6,46 6,98 14,46

 

Szczegółowe taryfy w tym informacje o kolejnych wzrostach cen w latach następnych, dostępne są na stronie dostawcy wody: https://www.aqua.com.pl/taryfy

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com