Uwaga ważny komunikat dla Właścicieli
- członków Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że we Wspólnotach Mieszkaniowych, które mają założony rachunek bankowy w BANKU ZACHODNIM WBK wprowadziliśmy indywidualne numery rachunków bankowych.
W związku z powyższym wysłaliśmy do Państwa informację z podanym numerem rachunku.
Ponieważ kierujecie Państwo do nas zapytania związane ze sprawdzeniem autentyczności naszej informacji, podajemy następujące dane kontrolne: